BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinin Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyumlu hale getirilmesi amacıyla güncellendi

BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinin Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyumlu hale getirilmesi amacıyla güncellendi

Borsamız Genel Müdürlüğünce BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarında, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinin Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda;

  • BIST Likit Banka Endeksinde yer alabilecek en az pay sayısının 5’ten 6’ya çıkarılmasına,
  • BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinin ağırlık sınırlamalı olarak hesaplanmasına,
  • Sınırlama Oranlarının %25, Ağırlık Eşiklerinin %30 olarak uygulanmasına

karar verilmiştir. BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları’nın son hali için tıklayınız.

Değişikikler 03.02.2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır.