BIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları güncellendi

BIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları güncellendi

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce, BIST-KYD Endeksleri Temel Kurallarında;

  • BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksleri kapsamına, kupon oranı BIST TLREF Endeksinin getirisine göre belirlenen değişken faizli kuponlu özel sektör borçlanma araçlarının dahil edilmesine,
  • Değişken faizli kuponlu DİBS’ler ile kupon oranı BIST TLREF Endeksinin getirisine göre belirlenen DIBS’lerin getirilerini bir bütün olarak yansıtmak amacıyla BIST-KYD DİBS Değişken Endekslerinin oluşturulmasına ve
  • Söz konusu değişikliklerin 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınmasına

yönelik değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Yeni hesaplanmaya başlayacak endekslerin kodları ve adları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ENDEKSİN KODU ENDEKSİN ADI
TDDEG BIST-KYD DIBS DEGISKEN
TDDEGT1 BIST-KYD DIBS DEGISKEN T1

15 Haziran 2020 tarihinden itibaren hesaplanmaya başlayacak endekslerin 12 Haziran 2020 tarihindeki başlangıç değerleri 1000 olacaktır.

Bu kapsamda BIST KYD Endeksleri Temel Kuralları güncellenmiş olup, Temel Kuralların son hali için lütfen tıklayınız.