BIST Artanlar MAALT.E 79,75 % 10,00 BAYRK.E 3,96 % 10,00 LUKSK.E 13,53 % 10,00 KARTN.E 493,5 % 9,98 RTALB.E 18,73 % 9,98 Azalanlar YONGA.E 24,38 % -9,97 TSPOR.E 4,49 % -9,84 ISATR.E 325000,9 % -9,73 SRVGY.E 17,02 % -8,45 EUHOL.E 1,73 % -5,46 VIOP En Çok Değişen O_XU030E0620P114.000 % 266,67 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XAUTRYM0620 1.228.194 F_USDTRY0620 509.265 F_EKGYO0620 508.770 F_XU0300620 495.438 F_GARAN0620 370.646

KURUMSAL YÖNETİM


Borsa İstanbul Pay Piyasasında (Gelişen İşletmeler Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu hariç) işlem gören Borsamız şirketlerinin, yıllık faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusundaki beyanlarına yer verilmelidir.

Şirketlerin ilkeler karşısındaki durumlarının görülebilmesi için SPK tarafından yeni bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF ve mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF şablonlarını kullanarak açıklama yapmaları gerekmektedir.

Yine Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Pay Piyasasında işlem görmeye başlayacak şirketlerin

- Pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurması,

- Lisanslı personel çalıştırması yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Ayrıca, yönetim kurullarında en az iki bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurmaları gerekmektedir.