BIST Artanlar ISKUR.E 148841,4 % 35,06 POLTK.E 54,1 % 15,60 FONET.E 6,66 % 11,00 UTPYA.E 2,96 % 8,82 SERVE.E 3,2 % 6,67 Azalanlar ROYAL.E 0,99 % -19,51 AVOD.E 1,65 % -16,67 HLGYO.E 0,95 % -16,67 KPHOL.E 1,63 % -14,21 MEMSA.E 0,2 % -13,04 VIOP En Çok Değişen O_TTKOME0619P4.60 % -100,00 O_TTKOME0619P4.60 % -100,00 O_TTKOME0619P4.60 % -100,00 O_TTKOME0619P4.60 % -100,00 O_TTKOME0619P4.60 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_USDTRY0619 1.294.123 F_USDTRY0819 910.688 F_USDTRY1019 461.332 F_XAUTRYM0619 446.031 F_USDTRY1219 428.753

MALİYETLER


Halka açılmanın şirketlere maliyetinin başlıca unsurlarını 5 başlık altında toplamak mümkündür:

Aracı kuruluşlara ödenen ücretler

İhraçcı kuruluş, halka arz tutarının büyüklüğüne, verilen aracılık hizmetinin türüne göre değişen oranlarda, halka arzın toplam tutarı üzerinden halka arza liderlik eden aracı kurum ile varsa diğer konsorsiyum üyesi aracı kurumlara aracılık komisyonu ödemektedir. Sözkonusu ücretler ihraççı kuruluş ile aracı kurum arasında yapılan aracılık sözleşmesi ile tespit edilmektedir.

SPK'ya ödenen ücretler

Ortaklıklar ya da halka arz edenler, satışı yapılacak payların, nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değerinin binde ikisi tutarında ücreti izahnamenin Kurulca onaylanarak ortaklığa veya halka arz edene teslimi öncesinde Kurul adına açılan hesaba yatırırlar. Ancak payların ilk halka arzında, payların halka arz fiyatı ile nominal değeri arasındaki farka ilişkin kısmı için hesaplanan Kurul ücreti binde bir olarak uygulanır.

Yine payların ilk halka arzında, ayrıca ortaklığın satışı yapılmayacak paylarının nominal değeri üzerinden binde iki tutarında Kurul ücreti alınır.

Borsa İstanbul'a ödenen ücretler

Payların ilk kotasyonunda Borsa İstanbul tarafından herhangi bir ücret alınmamaktadır. Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere yapılacak başvurularda alınacak ücretlerin ise hesaplanacak ilk kotta kalma ücretinden mahsup edilmesi imkânı sağlanmıştır.

Kotasyon ücret tarifesine http://borsaistanbul.com/datum/Kotasyon_Ucret_Tarifesi.pdf bağlantısından ulaşabilirsiniz.

MKK'ya ödenen ücretler

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., halka açılan şirketlerden çıkarılmış/ödenmiş sermayenin binde biri (%0,1, 2.000 TL'den az, 50.000 TL'den çok olmamak şartıyla) tutarında üyelik giriş aidatı almaktadır.

Diğer maliyet unsurları

İhraççı şirketin halka arz işlemleri sırasında yukarıda belirtilen ücretlere ek olarak, bağımsız denetim kuruluşuna bağımsız denetim raporları için ödenen ücretler ile yurt içi/yurt dışı tanıtım masrafları söz konusu olmaktadır.