BIST Artanlar MAALT.E 79,75 % 10,00 BAYRK.E 3,96 % 10,00 LUKSK.E 13,53 % 10,00 KARTN.E 493,5 % 9,98 RTALB.E 18,73 % 9,98 Azalanlar YONGA.E 24,38 % -9,97 TSPOR.E 4,49 % -9,84 ISATR.E 325000,9 % -9,73 SRVGY.E 17,02 % -8,45 EUHOL.E 1,73 % -5,46 VIOP En Çok Değişen O_XU030E0620P114.000 % 266,67 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XAUTRYM0620 1.228.194 F_USDTRY0620 509.265 F_EKGYO0620 508.770 F_XU0300620 495.438 F_GARAN0620 370.646

3. TAKAS VE SAKLAMA BANKASI VE MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA MÜRACAAT


Halka arz sürecinde ulusal ve uluslararası piyasalarda oluşan takas ve saklama işlemlerinin daha kolay, hızlı ve standart bir şekilde yapılabilmesi için Uluslararası Standartlar Örgütü’nün (ISO- International Organization for Standardization) tanımladığı ISO 6166 no’lu standart olan ISIN kodunun (International Securities Identification Number - Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası) kullanılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Takasbank, SPK tarafından kabul görmüş Ulusal Numaralandırma Kuruluşu olarak ISIN kodu verilmesinden sorumludur ve piyasalarımızda işlem görecek olan menkul kıymetlerin tümüne ISIN kodu Takasbank tarafından tanımlanır ve bütün dünyaya dağıtılır/bildirilir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; kayden menkul kıymet ihraç eden ihraççıların MKK’ya üye olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, payları Borsa İstanbul’da işlem görmesi planlanan ihraççı şirketlerin işlem görme tarihinden önce MKK’ya üyelik için başvurmaları yasal bir zorunluluktur.

Şirketlerin halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının Borsa’da işlem görebilmesi için KAP üyelik işlemlerinin de tamamlanmış olması gerekmektedir. KAP, kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu ve MKK tarafından işletilmekte olan elektronik sistemdir.