BIST Artanlar MAALT.E 79,75 % 10,00 BAYRK.E 3,96 % 10,00 LUKSK.E 13,53 % 10,00 KARTN.E 493,5 % 9,98 RTALB.E 18,73 % 9,98 Azalanlar YONGA.E 24,38 % -9,97 TSPOR.E 4,49 % -9,84 ISATR.E 325000,9 % -9,73 SRVGY.E 17,02 % -8,45 EUHOL.E 1,73 % -5,46 VIOP En Çok Değişen O_XU030E0620P114.000 % 266,67 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XAUTRYM0620 1.228.194 F_USDTRY0620 509.265 F_EKGYO0620 508.770 F_XU0300620 495.438 F_GARAN0620 370.646

MALİYETLER


Aracı kuruluşlara ödenen ücretler

 

İhraççı kuruluş, halka arz tutarının büyüklüğüne, verilen aracılık hizmetinin türüne göre değişen oranlarda, halka arzın toplam tutarı üzerinden halka arza liderlik eden aracı kurum ile varsa diğer konsorsiyum üyesi aracı kurumlara aracılık komisyonu ödemektedir. Söz konusu ücretler ihraççı kuruluş ile aracı kurum arasında yapılan aracılık sözleşmesi ile tespit edilmektedir.

 
SPK'ya ödenen ücretler

 

Ortaklıklar ya da halka arz edenler, satışı yapılacak payların, nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değerinin binde ikisi tutarında ücreti ihraç belgesinin veya sermaye piyasası aracı notu ile özetin veyahut tek belgeden oluşması durumunda izahnamenin Kurulca onaylanarak ortaklığa veya halka arz edene teslimi öncesinde Kurul adına açılan hesaba yatırmak zorundadır. Ancak payların ilk halka arzında, payların halka arz fiyatı ile nominal değeri arasındaki farka ilişkin kısmı için hesaplanan Kurul ücreti binde bir olarak uygulanır.

 

Payların ilk halka arzında ayrıca ortaklığın satışı yapılmayacak paylarının nominal değeri üzerinden binde iki tutarında Kurul ücreti alınır.

 

Yukarıda belirtilen ve Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden oran, GİP’te işlem gören ve görecek olan paylar için on binde bir oranında uygulanmaktadır.


Borsa İstanbul'a ödenen ücretler

 

GİP’te işlem görmeye başlayacak şirketlerin paylarının GİP kabulünde Borsa İstanbul tarafından herhangi bir ücret alınmamaktadır. GİP’te işlem görmek üzere yapılacak başvurularda alınacak ücretlerin ise hesaplanacak ilk kotta kalma ücretinden mahsup edilmesi imkânı sağlanmıştır.

Kotasyon ücret tarifesine linkinden ulaşabilirsiniz.

MKK'ya ödenen ücretler

 

Payları GİP’te işlem gören/görecek ortaklıklar için üyelik giriş, ihraç, saklama, ihraççı hizmetleri, hak kullanım hizmetleri, nakit ödeme hizmetleri için ücretler ve alt ve üst limitler 1/10 oranında uygulanmaktadır.


Piyasa Danışmanı Ücreti

 

GİP’te işlem görecek şirketler anlaşmalı olduğu piyasa danışmanına taraflarca serbestçe belirlenen piyasa danışmanlığı hizmeti ücreti öder.


Diğer maliyet unsurları

 

İhraççı şirketin yukarıda belirtilen ücretlere ek olarak bağımsız denetim kuruluşuna bağımsız denetim raporları için ödenen ücretler ile yurt içi/yurt dışı tanıtım masraflarını karşılaması gerektiği göz önüne alınmalıdır.