BIST VIOP En Çok Değişen O_KCHOLE0120C21.20 % -100,00 O_KCHOLE0120C21.20 % -100,00 O_KCHOLE0120C21.20 % -100,00 O_KCHOLE0120C21.20 % -100,00 O_KCHOLE0120C21.20 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan O_KCHOLE0120C21.20 00
Bursa Zirvesi

Şirketlerin sermaye piyasasının sunduğu imkanlardan yararlanmasına, büyüme için ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmasına, aile şirketlerinin halka açılarak sürdürülebilirliklerini sağlamalarına ve hem sermaye piyasamızın hem de ülkemizin büyümesine katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılında TOBB, SPK, TSPAKB ve Borsa İstanbul arasında imzalanan İşbirliği Protokolü ile “Halka Arz Seferberliği” çalışmalarımız başlatılmıştır.

Halka Arz Seferberliği Protokolüne imza atan dört kurumun ortak amacı, ülke tasarruflarının yatırımlara dönüşmesinde bir kavşak rolü oynayan sermaye piyasasından şirketlerimizin yararlanmama nedenlerini tespit ederek, engelleri ortadan kaldırmak, sermaye piyasasının sunduğu imkanlar konusunda farkındalık yaratacak yayınlar hazırlamak ve toplantılar yapmak, fon arz edenleri, fon talep edenleri, aracı kurumları ve diğer ilgili kuruluşları bir araya getirecek organizasyonlar düzenlemek ve benzeri ortak çalışmalarla ülke kalkınmasına hizmet etmektir.

Söz konusu ortak çalışmalarımız kapsamında 23-24 Kasım 2010 tarihlerinde Bursa’da Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos’da “Halka Arz Seferberliği: Bursa Zirvesi” düzenlenmiştir. 

Zirvede, halka arzlarda hizmet sunan aracı kurumlar, bağımsız denetim şirketleri, hukuk firmaları ile ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlayan yurtiçi ve yurtdışı özel sermaye fonları, çeşitli kurumsal yatırımcılar ve sektörel dernekler de stand kurma veya çalıştay düzenlemek suretiyle zirveye katılarak, sundukları hizmetleri sermaye piyasasından faydalanması beklenen şirketlerin üst düzey yöneticilerine doğrudan aktarma imkanı bulmuşlardır.


 • Bursa Zirvesi (32)
 • Bursa Zirvesi (31)
 • Bursa Zirvesi (30)
 • Bursa Zirvesi (29)
 • Bursa Zirvesi (28)
 • Bursa Zirvesi (27)
 • Bursa Zirvesi (26)
 • Bursa Zirvesi (25)
 • Bursa Zirvesi (24)
 • Bursa Zirvesi (23)
 • Bursa Zirvesi (22)
 • Bursa Zirvesi (21)
 • Bursa Zirvesi (20)
 • Bursa Zirvesi (19)
 • Bursa Zirvesi (18)
 • Bursa Zirvesi (17)
 • Bursa Zirvesi (16)
 • Bursa Zirvesi (15)
 • Bursa Zirvesi (14)
 • Bursa Zirvesi (13)
 • Bursa Zirvesi (12)
 • Bursa Zirvesi (11)
 • Bursa Zirvesi (10)
 • Bursa Zirvesi (9)
 • Bursa Zirvesi (8)
 • Bursa Zirvesi (7)
 • Bursa Zirvesi (6)
 • Bursa Zirvesi (5)
 • Bursa Zirvesi (4)
 • Bursa Zirvesi (3)
 • Bursa Zirvesi (2)
 • Bursa Zirvesi (1)