BIST Artanlar GARFA.E 5,88 % 20,00 RYGYO.E 7,57 % 19,97 ISGSY.E 4,87 % 19,95 RYSAS.E 8,85 % 19,92 HUBVC.E 29,74 % 17,18 Azalanlar DAGHL.E 4,67 % -14,94 ALYAG.E 0,55 % -9,84 BALAT.E 2,68 % -9,76 BNTAS.E 3,49 % -8,64 BMELK.E 1,58 % -7,60 VIOP En Çok Değişen O_XU030E0220C164.000 % 200,00 O_TCELLE0320C16.80 % -100,00 O_TCELLE0320C16.80 % -100,00 O_TCELLE0320C16.80 % -100,00 O_TCELLE0320C16.80 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XAUTRYM0220 556.755 F_XU0300220 495.045 F_USDTRY0220 378.105 F_KRDMD0120 365.966 F_TSKB0220 261.303

Eğitim Bilgileri

Katılımcı Bilgileri

Fotoğraf (*)
** Maksimum 10MB boyutunda olmalıdır.
** jpg, jpeg, png, gif, bmp formatları kullanılmalıdır.

Şirket Bilgileri

Fatura Bilgileri

İletişim Bilgileri ( Bu alan katılımcı bilgilerinden farklı ise doldurulacaktır)

Başvuru Belgeleri

Şirket Teyit Yazısı (*)
Başvuruda bulunan kişilerin aracı kuruluş/şirkette çalışmakta olduğunun kılavuzun okunduğunun,anlaşıldığının ve başvuru belgelerinin kılavuza uygun olarak hazırlandığının, hazırlanan belgelerdeki bilgilerin doğru olduğunun imza sahiplerince taahhüt edildiği imzalı kaşeli yazı. Kılavuz ekinde örnek bulunmaktadır.
** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır.
Kimlik (Nüfus Cüzdanı / Ehliyet) (*)
Eğitimlerle ilgili tüm işlemlerde katılımcıların kimliklerinde belirtilen isimleri esas alınacaktır.
** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır
Diploma veya Çıkış Belgesi Örneği (*)
Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan katılımcıların diploma örneğine ek olarak; Yüksek Öğrenim Kurumu'ndan alınacak dört yıllık yüksekokul (lisans) denklik belgesini eklemeleri gerekmektedir.
** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır
Denklik Belgesi Örneği
** Bu alan sadece yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan katılımcılar için gereklidir.
** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır
Eğitime Katılım Şartını Taşıdığını Gösteren Belge (*)
** PAYUYG, BAPUYG, VİOPUYG ve PTRM eğitimlerine katılabilmek için adayların geçmişte yapılan İlgili Piyasa Üye Temsilci Teorik Eğitimi’ne katılıp sınavında başarılı olmaları veya başvuru kılavuzunda belirtilen muafiyetlerden birisine sahip olmaları gereklidir. İlgili muafiyetlere başvuru kılavuzundan ulaşılabilir.
** Örneğin; PAYUYG, BAPUYG eğitimlerine katılım için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisans belgesi, VİOPUYG eğitimine katılım için ise Türev Araçlar Lisans Belgesi eğitime katılım için gereken belgelerdir.
** PTRM eğitimlerine katılım için, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisans belgesi veya Türev Araçlar Lisans Belgesi gerekir.
** Kılavuzda yer alan diğer muafiyetlerin taşınması durumunda, bu muafiyete sahip olunduğunun katılımcının çalıştığı kurumun imza sirkülerinde yetkili kişiler tarafından onaylandığına ilişkin, imzalı kaşeli yazı gerekir.
** Daha önce yapılan ilgili piyasa Teorik Eğitimine katılan katılımcıların, hangi tarihte eğitime katıldığına ilişkin beyanını ilgili alana ekleyebilir.

** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır
Ödeme Dekontu
** Dikkat! Başvuru esnasında eğitim ödemesi yapılmayacaktır. Ödemin katılımcılara gönderilecek eğitim kabul maili sonrası yapılması gerekmektedir.
** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır
 

Not:  Yanında (*) işareti olan alanlar zorunlu alanlardır. Üye temsilci uygulama eğitimlerinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisans Belgeleri'nin de eklenmesi gerekmektedir. Bu alanları lütfen boş geçmeyiniz. 

Ücret yatırılırken, açıklama kısmına; Kurum Adı, Katılımcı İsmi ve Eğitim İsminin kodlanarak yazılması (BAP, BAPUYG, VİOPUYG, PAYUYG, PTRM) zorunludur. Lütfen unutmayınız.