BIST Artanlar IDGYO.E 3,28 % 19,71 SANKO.E 2,72 % 16,74 FRIGO.E 8,45 % 14,50 BURVA.E 2,52 % 13,51 SANFM.E 2,06 % 11,96 Azalanlar ETILR.E 2,91 % -8,78 OSMEN.E 1,47 % -8,70 EMKEL.E 1 % -7,41 EGCYO.E 0,13 % -7,14 PKART.E 3,33 % -6,98 VIOP En Çok Değişen O_VAKBNE0919C5.50 % 400,00 O_AKBNKE0919C8.20 % 250,00 O_AKBNKE0919C8.00 % 233,33 O_ARCLKE0819P16.80 % 150,00 O_ARCLKE1019C16.60 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_USDTRY0819 1.065.649 F_USDTRY1019 464.737 F_XU0300819 435.959 F_USDTRY1219 418.450 F_XAUTRYM0819 347.370

Genel Müdürün Mesajı


Değerli Paydaşlarımız,

Küresel finansal kriz sonrası toparlanan ülke ekonomilerinin jeopolitik çatışmaların gölgesinde kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Borsa İstanbul olarak, düzenleyici kuruluşlar ve paydaşlarımızla dayanışma içerisinde, finansal tehditlerin bertaraf edilmesinde ve ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rol oynuyoruz. Bu kapsamda gerekli tedbirleri etkin ve kararlı bir şekilde alarak değişen küresel koşullara süratle uyum sağlıyoruz. Piyasalarımızı muhtelif darboğazlardan kurtaracak düzenlemeleri mümkünse Borsa İstanbul Grubu bünyesinde gerçekleştiriyor, değilse bu düzenlemelerin ilgili bünyelerde hayata geçirilmesi için büyük gayret gösteriyoruz.

Ülkemizin yakın geleceğine yön verecek olan 11. Kalkınma Planı ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Eylem Planı hedefleriyle uyumlu Borsa İstanbul 2018-2023 Stratejik Planımız çerçevesinde, katma değeri yüksek ve yenilikçi girişimlere ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüterek sermaye piyasalarımızın uluslararası seviyede daha rekabetçi hale gelmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Borsa İstanbul Grubu çatısı altında tamamlanan yatay ve dikey entegrasyon ile uluslararası stratejik ortaklıklarımızdan edindiğimiz kazanımlara ilave olarak, kurumsal dönüşüm ve gelişim serüvenimizin sonraki adımlarını da büyük bir titizlikle planlıyoruz. Borsamız ve dolayısıyla sermaye piyasalarımız için dönüm noktası olabilecek bir döneme hazırlanıyoruz.

Güçlü sermaye piyasaları için pazarlarımızın yerli ve yabancı yatırımcılar açısından kolay erişilebilir, likit ve derin olmaları gerekiyor. Bu hedefler doğrultusunda önceliklerimiz arasında sürdürülebilir gelir akışı ve yapısını tesis etme, operasyonel etkinliği artırma ile inorganik büyüme seçeneklerinin yeniden değerlendirilmesi ve etkin iştirak yönetimi yer alıyor.

Sürdürülebilir gelir akışı ve yapısını tesis edebilmek için belirlediğimiz adımlardan bazıları ürün ve hizmet çeşitliliğini artırma, kurumsal ve bireysel yatırımcı tabanında genişleme ile teknoloji, türev piyasası, pay piyasası ve veri gelirlerinde artışın sağlanmasıdır. Operasyonel etkinliği artırmak içinse stratejik işbirlikleri ve ortaklıkların geliştirilmesi, grup içi entegrasyonun sağlanması, maliyet etkinliğinin iyileştirilmesi ve bölgesel altın saklama merkezi haline gelinmesi için çalışmalar yapılmasını planlıyoruz. Tüm bu hedeflere ve ilgili adımlarına ilave olarak, mevcut ve muhtemel iştirakler ile tamamlayıcı finansal teknoloji sektörü de dâhil olmak üzere değer zincirinde yer alan yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. 

Ekonomik kalkınma ve finansal istikrar açısından ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Borsa İstanbul’un yöneticileri ve çalışanları olarak, milletimizin emanetine sahip çıkmaya, bu bilinçle uluslararası ölçekte rekabet gücünü artırabilmek için azimle çalışmaya ve tüm süreçlerimizde değerli paydaşlarımızı şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Murat ÇETİNKAYA
Borsa İstanbul
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi