BIST VIOP En Çok Değişen O_XU030E0819C152.000 % -100,00 O_XU030E0819C152.000 % -100,00 O_XU030E0819C152.000 % -100,00 O_XU030E0819C152.000 % -100,00 O_XU030E0819C152.000 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan O_XU030E0819C152.000 75 O_XU030E0819C152.000 75 O_XU030E0819C152.000 75 O_XU030E0819C152.000 75 O_XU030E0819C152.000 75

MÜŞTERİ ENDEKSLERİ


Borsa İstanbul tarafından, kendi adına endeks hesaplatmak isteyen kuruluşlar için hesaplanan müşteri endeksleri aşağıda yer almaktadır.

Katılım Endeksleri

Katılım-50 Endeksi ve Katılım Endeksi Ailesindeki diğer endeksler (Katılım-30 ve Katılım Model Portföy), Katılım Bankalarının çalışma prensipleri gereğince, müşterilerinin yatırım yapabileceği payların fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla Bizim Menkul Değerler A.Ş. için oluşturulmuştur.

Endeksler, Borsa İstanbul tarafından Bizim Menkul Değerler A.Ş. için hesaplanmakta olup, Katılım Endekslerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.katilimendeksi.org adresinden ulaşılabilir.

İş Bankası İştirakleri Endeksi

İş Bankası İştirakleri Endeksi Borsa İstanbul’da işlem gören, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İştiraki şirketlerin paylarının fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla İş Portföy Yönetimi A.Ş. (İş Portföy) için fiyat ve getiri endeksi olarak oluşturulmuştur. Fiyat endeksi Borsa İstanbul’un seans saatleri süresince her 10 saniyede bir hesaplanmakta ve eş anlı olarak yayımlanmaktadır. Getiri endeksi ise seans sonlarında bir kez hesaplanmakta ve yayımlanmaktadır.
 
Endeks, Borsa İstanbul tarafından İş Portföy için 13/04/2015 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlanmıştır.

Ziraat Portföy Katılım Endeksi

Ziraat Portföy Katılım Endeksi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Türkiye’de İslami Finans’ın gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş olup, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. müşterilerinin yatırım yapabileceği, İslami Finans prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin paylarından oluşturulan portföyün fiyat ve getiri performansının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Endeksler, Borsa İstanbul tarafından Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. için hesaplanmakta olup, endekse ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.ziraatportfoy.com.tr/TRK/endeks-bilgileri adresinden ulaşılabilir.

TİM İhracat Endeksi

TİM İhracat Endeksi, Borsa İstanbul ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile kurulmuş olup,  Borsa İstanbul’da işlem gören, TİM tarafından ilan edilen “TİM İlk 1000 Listesi”nde yer alan veya yıllık finansal raporlarındaki ihracat tutarı söz konusu listenin son sırasında yer alan şirketin ihracat tutarından yüksek olan şirketlerin paylarının fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Endeksler, Borsa İstanbul tarafından TİM için hesaplanmakta olup, endekse ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.tim.org.tr/tr/ana-sayfa-ozel-bolumler-ana-sayfa-sag-sutun-borsa-istanbul-tim-ihracat-endeksi.html adresinden ulaşılabilir.