BIST Increasing MAALT.E 79.75 10.00 % BAYRK.E 3.96 10.00 % LUKSK.E 13.53 10.00 % KARTN.E 493.5 9.98 % RTALB.E 18.73 9.98 % Decreasing YONGA.E 24.38 -9.97 % TSPOR.E 4.49 -9.84 % ISATR.E 325000.9 -9.73 % SRVGY.E 17.02 -8.45 % EUHOL.E 1.73 -5.46 % VIOP Most Change O_XU030E0620P114.000 % 266,67 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 O_ISCTRE1220P7.60 % -100,00 Highest Open Position F_XAUTRYM0620 1.228.194 F_USDTRY0620 509.265 F_EKGYO0620 508.770 F_XU0300620 495.438 F_GARAN0620 370.646

General Photographs

 • Gong Genel (84)
 • Gong Genel (83)
 • Gong Genel (82)
 • Gong Genel (81)
 • Gong Genel (80)
 • Gong Genel (79)
 • Gong Genel (78)
 • Gong Genel (77)
 • Gong Genel (76)
 • Gong Genel (75)
 • Gong Genel (74)
 • Gong Genel (73)
 • Gong Genel (72)
 • Gong Genel (71)
 • Gong Genel (70)
 • Gong Genel (69)
 • Gong Genel (68)
 • Gong Genel (67)
 • Gong Genel (64)
 • Gong Genel (63)
 • Gong Genel (62)
 • Gong Genel (61)
 • Gong Genel (60)
 • Gong Genel (59)
 • Gong Genel (58)
 • Gong Genel (57)
 • Gong Genel (56)
 • Gong Genel (55)
 • Gong Genel (54)
 • Gong Genel (53)
 • Gong Genel (52)
 • Gong Genel (51)
 • Gong Genel (50)
 • Gong Genel (49)
 • Gong Genel (48)
 • Gong Genel (47)
 • Gong Genel (46)
 • Gong Genel (45)
 • Gong Genel (44)
 • Gong Genel (43)
 • Gong Genel (42)
 • Gong Genel (41)
 • Gong Genel (40)
 • Gong Genel (39)
 • Gong Genel (38)
 • Gong Genel (37)
 • Gong Genel (36)
 • Gong Genel (34)
 • Gong Genel (32)
 • Gong Genel (31)
 • Gong Genel (30)
 • Gong Genel (29)
 • Gong Genel (27)
 • Gong Genel (26)
 • Gong Genel (25)
 • Gong Genel (24)
 • Gong Genel (23)
 • Gong Genel (22)
 • Gong Genel (21)
 • Gong Genel (20)
 • Gong Genel (19)
 • Gong Genel (18)
 • Gong Genel (17)
 • Gong Genel (16)
 • Gong Genel (15)
 • Gong Genel (14)
 • Gong Genel (13)
 • Gong Genel (12)
 • Gong Genel (11)
 • Gong Genel (10)
 • Gong Genel (9)
 • Gong Genel (8)
 • Gong Genel (7)
 • Gong Genel (6)
 • Gong Genel (4)
 • Gong Genel (3)
 • Gong Genel (2)
 • Gong Genel (1)