BIST Artanlar KLGYO.E 3,21 % 19,78 HURGZ.E 1,06 % 19,10 KLNMA.E 44,34 % 14,99 PKENT.E 128,5 % 14,94 TIRE.E 2,09 % 14,21 Azalanlar METRO.E 1,85 % -19,91 PRZMA.E 3,49 % -11,20 EUYO.E 1,13 % -8,13 GOZDE.E 3,93 % -4,84 ETILR.E 2,84 % -4,70 VIOP En Çok Değişen O_TTKOME1219C8.00 % -100,00 O_TTKOME1219C8.00 % -100,00 O_TTKOME1219C8.00 % -100,00 O_TTKOME1219C8.00 % -100,00 O_TTKOME1219C8.00 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan O_TTKOME1219C8.00 00

Kurumsal Raporlama ve Yatırımcı Beklentileri Konferansı Gerçekleştirildi

18 Haziran 2019 - 19:37

Borsa İstanbul ve Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) iş birliği ile gerçekleştirilen Kurumsal Raporlama ve Yatırımcı Beklentileri Konferansı, Borsa İstanbul’da Gong Töreni ile başladı. 

Şirketlerin yatırımcı beklentilerine kulak verdiği ve bu yönde kurumsal raporlama süreçlerini geliştirdiği günümüzde, şirketlerin sadece geçmişteki verilerini ve performanslarını değil, gelecekle ilgili beklentilerini ve stratejilerini de yatırımcıya anlatan “entegre raporlama” anlayışı doğmuştur. Paydaş ve çoklu sermaye yaklaşımını benimseyen, kısa ve özlü anlatımı vurgulayan, şirketin stratejik odağı ve geleceğe yönelimini içeren entegre raporlama, bir şirketin zaman içinde değer yaratma kabiliyetini maddi olarak etkileyen tüm faktörleri içeren bir kurumsal raporlama anlayışıdır.

Entegre raporlamanın getirdiği yeni raporlama düzeni ve bu düzenin yatırımcı kararlarına etkisini tartışmak üzere 18 Haziran’da Borsa İstanbul’da Kurumsal Raporlama ve Yatırımcı Beklentileri Konferansı düzenlendi. Konferans Gong Töreni ile başladı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya, Finansal Raporlama Konseyi Kurumsal Raporlama Projesinin Geleceği Danışma Kurulu Başkanı Paul Druckman, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Onursal Başkanı Prof. Judge Mervyn King, ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras açılış gongunu entegre rapor yapan şirketler adına çaldılar.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu yaptığı açılış konuşmasında, “Şirketlerin çalışanlarına, hissedarlarına, içinde bulundukları topluma ve hatta tüm ekosisteme karşı sorumlu ve şeffaf olmalarının beklendiği bir dönemdeyiz. İhtiyaç duyulan bilgilerin edinilmesi için finansal ve finansal olmayan bilgilerin bir bütün halinde ve birbiriyle ilişkili olarak sunulabilmesine imkan veren entegre raporlama, bu ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Entegre raporlama sayesinde yatırımcıların karar alırken, şirketlerin finansal riskleri kadar, finansal olmayan risklerini de gördüğü, bu risklerini nasıl yönettiğini ve kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir değer yarattığını daha iyi anladığı ifade edilmektedir. SPK olarak, ülkemizde entegre raporlamanın yaygınlaşmasının sermaye piyasalarımıza olumlu katkılarının olacağını değerlendirmekte ve bu konunun ülkemizde gerek şirketler, gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse diğer aktörler tarafından büyük bir ciddiyetle sahiplenilmesinden memnuniyet duymaktayız.”dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya konuşmasında şunları dile getirdi: “Düzenleyici ve uygulayıcı kurumlar olarak bireysel emeklilik sisteminde yer alan belirli fonların varlık dağılımının asgari %10’unun Borsamızda işlem gören paylara, özellikle de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve  BIST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil olan şirketlere yönlendirilmesi konusunda birlikte çalıştık. Entegre raporlama ve genel olarak raporlamanın geleceği konularındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor ve bu alanda ülkemizde yapılan çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Gerek düzenlemede gerek icrada yetkili bir kuruluş olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.” 

ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras da, “Günümüzde kurumsal yatırımcılar, “finansal olmayan” bilgilerin uzun vadede finansal hale geldiğinin ve finansal değer yarattığının artık daha çok farkındalar. Yatırımcılar, şirketlerin hem riskleri hem de fırsatları ile olan ilişkilerini anlamak için finansal olmayan bilgilerin arkasındaki bağlantıyı araştırmak, anlamak durumundalar. Yatırımcıların bu tür bilgiyi entegre raporlarda bulabiliyor olması, kurumların bu raporlama yaklaşımını benimsemelerinde en önemli motivasyon olarak karşımıza çıkıyor. “Entegre düşünce”ye dayanan bu raporlama, şirketlere kendi değer yaratma hikayelerini, stratejilerini anlatma olanağı sağlıyor. Sadece tarihsel veriler değil geleceğe yönelik bilgiler de rapor ediliyor. Bugün mevcut hissedarı düşünerek beklentilerini karşılamak üzere kısa vadeli getirilere odaklanan kurumlar ve piyasalar gelecekteki yatırım fırsatlarını ve yatırımcıları kaybediyor” dedi.

Gong töreninin ardından başlayan panellerde kurumsal raporlama diyaloğu, raporlamanın geleceği ve yatırımcı beklentileri tartışılırken, konunun değişik taraflarını temsil eden konuşmacılarla, düzenleyici, yatırımcı ve paydaş bakış açılarına yer verildi.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Onursal Başkanı Prof. Judge Mervyn King entegre raporlamanın dünyadaki gelişimi hakkında bilgi verdi. King, “Kurumsal raporlamanın geleceğini düşündüğümüzde, raporlamanın çerçevesini oluşturan kuruluşlar rekabetten ziyade iş birliğine odaklanmalılar” şeklinde konuştu.    

Finansal Raporlama Konseyi, Kurumsal Raporlama Projesinin Geleceği Danışma Grubu Başkanı ve IIRC Önceki Dönem CEO’su Paul Druckman, Kurumsal Raporlama Diyaloğu ve Raporlamanın Geleceği başlıklı paneldeki konuşmasında, “Yatırımcıları ve şirketleri de kapsayan sermaye piyasası katılımcıları, ekonomi, toplum ve paydaşlar için sürdürülebilir değer yaratmakla sorumlular. Halihazırda bunu nasıl yapacaklarını anlamak için çaba gösteriyorlar“ ifadelerine yer verdi.