BIST VIOP En Çok Değişen O_VAKBNE0319P4.65 % -100,00 O_VAKBNE0319P4.65 % -100,00 O_VAKBNE0319P4.65 % -100,00 O_VAKBNE0319P4.65 % -100,00 O_VAKBNE0319P4.65 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan O_VAKBNE0319P4.65 00

2018 yılı Borsa İstanbul A.Ş. C grubu pay geri alım süreci tamamlanmıştır

29 Ocak 2019 - 14:38

Yönetim Kurulumuz, 21.12.2017 tarihinde aldığı kararla Borsa İstanbul A.Ş. C grubu pay sahiplerinden pay geri alımına yönelik süreci başlatmıştır. 27.09.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, 1.990.835.364 adet payı azami olarak 201.350.241,33-TL ödemek suretiyle geri alacak şekilde iki yıl süre ile yetkilendirilmiştir. Pay devri için gerekli olan Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmış, sürecin devamında pay sahipleriyle sözleşme imzalanarak devirler gerçekleştirilmiş ve söz konusu pay sahiplerine ödeme yapılmıştır.

25.01.2019 itibariyle 12 pay sahibinden Borsamız sermayesinin %1,4723’üne karşılık gelen 623.128.891 adet pay geri alınmıştır. Geri alımın sonucunda, 2017 yılında geri alınan paylarla birlikte, Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindeki paylar sermayenin %2,2658’ine yükselmiştir.

Güncel ortaklık yapısı, internet sitesindeki Kurumsal Yönetim sayfasında yer almaktadır: http://www.borsaistanbul.com/yatirimcilar/kurumsal-yonetim