OSMANLI DÖNEMİ
İlk borsacılık faaliyetleri 1854 Kırım Savaşı'na dayanmaktadır. Bu savaşla başlayan Osmanlı borçları nedeniyle çıkartılan tahviller İstanbul'da alınıp satılmaya başlanmıştır. 1866'da Osmanlı'dan alacaklı devletlerin de desteğiyle İstanbul’da kurulan borsa, 1873 yılında çıkarılan bir nizamnameyle “Dersaadet Tahvilat Borsası” adını almıştır.
Borsaya Maliye Nezaretince bir komiser atanmıştır. Böylece başlangıçta imparatorluğa ödünç vermek üzere kendi aralarında örgütlenen Galata Bankerleri, bu kez Osmanlı himayesine kavuşmuş olur.
CUMHURİYET DÖNEMİ
Borsa 1 Nisan 1926'da Bahçe kapı'daki 4. Vakıfhan'a taşındı. 1938 yılında borsanın Ankaraya taşınmasıyla aracılık faaliyetleri neredeyse tamamen durdu. 1941 Nisan'ında borsa yeniden İstanbul'a taşındı. 1958 yılında borsanın kambiyo yetkisi iptal edilerek Merkez Bankası'na devredildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra 1929 yılında bazı düzenlemeler yapılmış, menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu çıkarılmıştır. Borsa, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adı altında çalışmaya başladı. Atatürk yeni cumhuriyetin ilk şirketlerinden olan İş Bankası'nı halka açık olarak kurdurdu. Daha sonra Merkez Bankası da halka açık olarak kuruldu.               
KURULUŞ ÖNCESİ DÖNEM
Dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın 1984 yılında Menkul Kıymetler Borsaları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameyi çıkarmasının ardından, borsayı kuracak ekibin oluşturulması gerekmiştir. Muharrem Karslı Ankara'ya çağrılarak ilk Borsa Başkanı tayin yazısıyla İstanbul'a döner. 365 milyon Lira'lık bir bütçeyle Cağaloğlu'ndaki Ziraat Bankası'nın 2. ve 3. katında çalışmalara başlanır. Daha sonra Borsa Karaköy'deki Erenhan'a taşınır.
İMKB'NİN KURULUŞU

Modern borsacılık döneminin başlamasının en önemli nedenlerinden biri bankerler krizidir. Pek çok tasarruf sahibinin büyük zararlara uğraması nedeniyle yeni bir sistem arayışı başlar. Tüm sermaye piyasası kurumlarını denetlemekle görevli SPK oluşturulur. 26 Aralık 1985'te İMKB kurulur. Böylece 120 yıllık bir dönem kapanmış ve yeni bir dönem başlamıştır.
İLK İŞLEMLER
Dönemin bakanlarından Ekrem Pakdemirli'nin sembolik olarak satışa çıkardığı, Boğaziçi Köprüsüne ait gelir ortaklığı senedinin satışıyla ilk çan çalınır. Bir süre sonra yeni sistem arayışları başlar. O dönem oldukça esnek olan Ürdün'ün tahta sistemi örnek alınarak tahta sistemine geçilir.
YENİ BİR DÖNEM 32 sayılı karar
1989 yılında borsayla ilgili 2 kilit karar alınır. Birincisi 104 milyon dolarlık Türkiye Fonu kurulması, ikincisi ise yabancı yatırımcılara Türkiye'deki her türlü menkul kıymete yatırım yapabilme ve karlarını transfer etme imkanı getiren 32 Sayılı Karar'dır. Bu kararla İMKB tarihinde yeni bir dönem başlar.
SON DÖNEM
2007 yılında Hüseyin Erkan başkan olarak atanır. Başta halka arzların artırılmasına yönelik faaliyetler olmak üzere, yeni ürünlerin geliştirilmesi, alımsatım sisteminin yenilenmesine ilişkin çalışmalar hız kazanır. Ulusal ve uluslararası yeni endekslerin geliştirilmesi, Gelişen İşletmeler Piyasası, Kurumsal Ürünler Pazarı'nın kurulması son dönemdeki gelişmelerdendir.
İMKB'NİN İLK 20 YILI
Menkul kıymetlerin takası ve saklanması için yeni sistem arayışları başlar. Uzun süre yeteceği düşünülen bina İMKB'ye yetmemeye başlayınca yeni bina arayışları başlar. Bu dönemde yönetim değişir ve Yaman Törüner başkan olarak atanır. İstinye'de Turban'a ait kongre binası yeniden yapılarak İMKB binasına dönüştürülür.Yaman Törüner'den sonra başkanlık görevini Tuncay Artun (1994-1997) ve Osman Birsen (1997-2007) üstlenir.