BIST Artanlar ISKUR.E 17000 % 30,77 ISBTR.E 1560 % 20,00 DGZTE.E 11,41 % 19,98 CLEBI.E 58,9 % 19,96 CEMAS.E 4,35 % 19,83 Azalanlar KLNMA.E 40,48 % -20,00 KPHOL.E 1,57 % -14,67 YESIL.E 14,06 % -11,29 KRSAN.E 4,35 % -11,04 YONGA.E 10,38 % -10,21 VIOP En Çok Değişen O_ISCTRE1018C6.10 % -100,00 O_ISCTRE1018C6.10 % -100,00 O_ISCTRE1018C6.10 % -100,00 O_ISCTRE1018C6.10 % -100,00 O_ISCTRE1018C6.10 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_USDTRY1018 539.672 F_USDTRY1218 465.864 F_XU0301018 426.582 F_XAUTRYM1018 245.782 F_YKBNK1018 109.619

KURUMSAL YÖNETİM


 

Grubu

Nominal Değeri

Pay Adedi

Ortak adı

%

A Grubu

42.323,40 ₺

4.232.340

Türkiye Varlık Fonu

0,01

B Grubu

341.084.280,60 ₺

34.108.428.060

Türkiye Varlık Fonu

80,59

C Grubu

0,41 ₺

41

Türkiye Varlık Fonu

0,00

B Grubu

42.323.400,00 ₺

4.232.340.000

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

10,00

C Grubu

5.502.042,00 ₺

550.204.200

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

1,30

C grubu

3.358.289,29 ₺

335.828.929

Borsa İstanbul A.Ş.*

0,79

C Grubu

30.923.664,30 ₺

3.092.366.430

Diğer (eski İMKB üyeleri, eski Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) ortakları, eski İstanbul Altın Borsası A.Ş. üyeleri)

7,31

Toplam

423.234.000,00 

42.323.400.000

100

 

*08.06.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. tarafından aracı kurumlardan iktisap edilen paylardan oluşmaktadır. 

05/02/2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24/01/2017 tarihli ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gerekince, T.C. Hazine Müsteşarlığına ait paylar, Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.


Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesi’ne göre;

 • A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.
 • Pay sahipliği dağılımının korunmasını teminen, A Grubu dışındaki pay senetleri ancak aynı grup içinde devredilebilir. Ancak, bu payların SPK onayı ile diğer gruplardaki ortaklara veya üçüncü kişilere devri mümkündür.
 • Bir kişinin, Şirketin halka arz olunan paylarından doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden kısmını edinmesi veya Şirketin halka arz olunan paylarından edinim yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak bir ortağa ait bulunan payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri dolayısıyla, pay sahiplerinin edinecekleri bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Söz konusu oranların, Şirketin borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören paylarının edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

 • Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri, son yıllarda sermaye piyasalarıyla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların gündeminde önemli yer tutmaya başlamıştır. Kurumsal yönetim kapsamına sosyal sorumluluk ve çevresel konuların da eklenmesiyle, pek çok kuruluş kurumsal sosyal sorumluluk raporları yayınlamaya başlamışlardır. Borsaların sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında daha fazla rol aldığı ve giderek daha fazla borsanın sosyal hayata ve çevreye duyarlı projeler geliştirdiği görülmektedir. Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik konusunda öncü konumunu attığı adımlarla pekiştirmektedir.

  -Borsa İstanbul, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2005’te imzalamış ve sözleşmeyi imzalayan ilk borsalardan birisi olmuştur. Bilgi için tıklayınız.

  - Borsa İstanbul, 2012’de gerçekleşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Rio +20’de NASDAQ OMX, BM&FBOVESPA, Johannesburg Borsası ve Mısır Borsası ile beraber Sürdürülebilir Borsalar Girişimini başlatmıştır. Bilgi için tıklayınız.

  -Borsa İstanbul, CME Group, Deutsche Börse, Intercontinental Exchange/New York Stock Exchange ve NASDAQ OMX gibi küresel borsalarla birlikte Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nu oluşturmaktadır. Bilgi için tıklayınız.

  -Borsa İstanbul, Türkiye sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin başarılı, rekabetçi, şeffaf, kurumsal yönetim ilkelerini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmiş, kurumsallaşmayı güvence altına almış kurumlar haline gelmelerine katkı sağlamak için uzun bir süredir çalışmalarını yürüttüğü Sürdürülebilirlik Endeksi’ni 2014 yılı Kasım ayından itibaren hesaplamaya başlamıştır. Bilgi için tıklayınız.

  - Borsa İstanbul, şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki sorularına ilişkin cevapların yanı sıra, bu konuda takip edebilecekleri yol haritasına yönelik bilgiler içeren Sürdürülebilirlik Rehberi’ni borsada işlem gören veya görme potansiyeli olan şirketler için hazırlamıştır. Rehbere ulaşmak için tıklayınız.