BIST Artanlar KATMR.E 9,7 % 19,90 AKSUE.E 11,01 % 10,65 VESTL.E 7,09 % 9,41 ISBIR.E 120,3 % 9,26 IZTAR.E 1,69 % 8,33 Azalanlar AKSEL.E 0,82 % -15,46 EUKYO.E 0,84 % -13,40 PKENT.E 46 % -8,00 TMPOL.E 7,1 % -7,55 MEGAP.E 1,24 % -7,46 VIOP En Çok Değişen O_PGSUSE0117C16.00S0 % 1350,00 O_PGSUSE0117C16.50S0 % 800,00 O_PGSUSE0117C15.50S0 % 550,00 O_PGSUSE0217C17.50S0 % 400,00 O_PGSUSE0217C18.00S0 % 400,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0300217S0 414.944 F_TRYUSD0217S0 299.714 F_KRDMD0217S0 141.941 F_TRYUSD0117S0 75.730 O_TRYUSDKE0217C4000S0 51.425

KURUMSAL YÖNETİM


  • Ortaklık yapısı

Grubu

Nominal Değeri

Pay Adedi

Ortak adı

Yüzdesi

A Grubu

42.323,40 TL

4.232.340

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

%0,01

B Grubu

311.457.901 TL

31.145.790.060

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

%73,59

C Grubu

0,41 TL 41

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

%0,00

B Grubu

29.626.380 TL

2.962.638.000

NASDAQ OMX

%7,00

B Grubu 42.323.400 TL 4.232.340.000 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
%10,00

C Grubu

5.502.042 TL

550.204.200

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

%1,30

C Grubu

34.281.954 TL

3.428.195.359

Diğer
(eski İMKB üyeleri, eski Vadeli Opsiyon
ve Opsiyon Borsası ortakları,
eski İstanbul Altın Borsası üyeleri)

%8,10

Toplam

423.234.000,00 TL

42.323.400.000

 

%100,00


Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesi’ne göre;

  • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait olan A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.
  • Pay sahipliği dağılımının korunmasını teminen, A Grubu dışındaki pay senetleri ancak aynı grup içinde devredilebilir. Ancak, bu payların SPK onayı ile diğer gruplardaki ortaklara veya üçüncü kişilere devri mümkündür. Şu kadar ki, münhasıran T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait olup yönetimde temsil hakkı verilen A Grubu paylar hiçbir şekilde devredilemez.
  • Şirket sermayesinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Şirketin kendisi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138. maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi çerçevesinde stratejik ortaklık sözleşmesi yapılan pay sahipleri dışındakilerin hiç birinin payı, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde beşi geçemez.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri, son yıllarda sermaye piyasalarıyla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların gündeminde önemli yer tutmaya başlamıştır. Kurumsal yönetim kapsamına sosyal sorumluluk ve çevresel konuların da eklenmesiyle, pek çok kuruluş kurumsal sosyal sorumluluk raporları yayınlamaya başlamışlardır. Borsaların sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında daha fazla rol aldığı ve giderek daha fazla borsanın sosyal hayata ve çevreye duyarlı projeler geliştirdiği görülmektedir. Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik konusunda öncü konumunu attığı adımlarla pekiştirmektedir.

-Borsa İstanbul, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2005’te imzalamış ve sözleşmeyi imzalayan ilk borsalardan birisi olmuştur. Bilgi için tıklayınız.

- Borsa İstanbul, 2012’de gerçekleşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Rio +20’de NASDAQ OMX, BM&FBOVESPA, Johannesburg Borsası ve Mısır Borsası ile beraber Sürdürülebilir Borsalar Girişimini başlatmıştır. Bilgi için tıklayınız.

-Borsa İstanbul, CME Group, Deutsche Börse, Intercontinental Exchange/New York Stock Exchange ve NASDAQ OMX gibi küresel borsalarla birlikte Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nu oluşturmaktadır. Bilgi için tıklayınız.

-Borsa İstanbul, Türkiye sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin başarılı, rekabetçi, şeffaf, kurumsal yönetim ilkelerini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmiş, kurumsallaşmayı güvence altına almış kurumlar haline gelmelerine katkı sağlamak için uzun bir süredir çalışmalarını yürüttüğü Sürdürülebilirlik Endeksi’ni 2014 yılı Kasım ayından itibaren hesaplamaya başlamıştır. Bilgi için tıklayınız.

- Borsa İstanbul, şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki sorularına ilişkin cevapların yanı sıra, bu konuda takip edebilecekleri yol haritasına yönelik bilgiler içeren Sürdürülebilirlik Rehberi’ni borsada işlem gören veya görme potansiyeli olan şirketler için hazırlamıştır. Rehbere ulaşmak için tıklayınız.