BIST Artanlar BNTAS.E 5,58 % 15,29 KRONT.E 10,9 % 11,45 DARDL.E 1,43 % 9,16 OZGYO.E 1,81 % 7,74 TACTR.E 2,73 % 5,00 Azalanlar MNDRS.E 0,73 % -17,05 HALKB.E 10,34 % -14,26 ROYAL.E 1,03 % -10,43 AVGYO.E 2,99 % -6,56 SANFM.E 1,64 % -6,29 VIOP En Çok Değişen O_USDTRYKE0317C3800 % 700,00 O_USDTRYKE0317C3700 % 218,18 O_PETKME1217P5.25 % -100,00 O_PETKME1217P5.25 % -100,00 O_PETKME1217P5.25 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0300417 384.815 F_USDTRY0417 312.672 F_KRDMD0417 106.497 F_USDTRY1217 46.692 F_USDTRY0317 43.776

PAY OPSİYON SÖZLEŞMELERİ


Opsiyon Sınıfı
Pay senedine dayalı opsiyon piyasasında aynı anda hem alım hem de satım opsiyonları işlem görecektir.

Opsiyon Tipi
Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak ancak vade sonunda kullanılabilir)

Sözleşme Büyüklüğü
Bir adet standart sözleşme, dayanak varlığa ait 100 adet pay senedini temsil eder.

Uzlaşma Şekli
Pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin uzlaşma yöntemi olarak fiziki teslimat uygulanır. Pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinde fiziki teslimat, pay senetlerinin kullanım fiyatı üzerinden kaydi olarak el değiştirmesi şeklinde gerçekleşir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı
Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın fiyat adımına yuvarlanır:

a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,

b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,

c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,

d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, dayanak varlık ve dayanak varlığa bağlı diğer sözleşmelerdeki fiyatlar dikkate alınarak hesaplanan teorik fiyatlar

günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatların piyasayı doğru olarak yansıtmadığına kanaat getirilmesi halinde Borsa tarafından, teorik fiyat, dayanak varlığın spot fiyatı, bir önceki günkü uzlaşma fiyatı veya seans sonundaki en iyi alış ve satış fiyatları dikkate alınarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.

Özel Emir Pazarında gerçekleşen işlemler yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma fiyatının değiştirilme durumu saklıdır.

Vade Ayları
Yılın tüm ayları. Aynı anda içinde bulunulan ay ve bu aya en yakın iki ay olmak üzere toplam 3 vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Bu üç vade ayından biri Aralık değilse, Aralık vade ayı ayrıca işleme açılır.

Takas Süresi
Takas, fiziki teslimat işlemlerinde T+3, diğer işlemlerde ise T+1 olarak uygulanır. Takas, kullanım talimatını izleyen üçüncü iş gününde (T+3) gerçekleşir. Örneğin, fiziki teslimata konu pay senedi opsiyon sözleşmelerinin takas süresinin T+3 olduğu durumda, 31 Ocak 2013 vadeli pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin son işlem günü 31 Ocak 2013 tarihi olup, fiziki teslimatı (2 ve 3 Şubat hafta sonu olduğundan) 5 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilir. Prim borçları hesaplardan T günü sonunda tahsil edilirken, prim alacakları hesaplara T+1 günü aktarılır.

Sözleşmenin Vadesi ve Son İşlem Günü
Pay senedi opsiyon sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade ayının son iş günüdür. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda vade sonu ve son işlem günü bir önceki iş günüdür.

Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı
Fiyat teklifleri bir adet dayanak varlık için verilen fiyat üzerinden girilir.
Minimum fiyat adımı 0,01’dir.
Miktar teklifleri bir adet sözleşme ve katları şeklinde girilir.

Günlük Fiyat Değişim Limiti
Opsiyon sözleşmeleri için prim fiyatlarında herhangi bir fiyat değişim limiti uygulanmaz.

Kullanım Fiyatları
İşlem sisteminde oluşturulan pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin kullanım fiyatları aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

Kullanım Fiyat Aralığı (TL) Kullanım Fiyat Adımı (TL)
0,01-1,00

0,05

1,00-2,50

0,10

2,50-10,00

0,25

10,00-25,00

0,50

25,00-50,00

1,00

50,00-100,00 

 2,50

100,00-250,00 

 5,00

250,00-500,00 

 10,00

500,00-1.000,00 

 25,00

1.000,00 ve üzeri 

 50,00

 

Her bir dayanak varlığın spot piyasadaki kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanan ±%20’lik limit içerisindeki kullanım fiyat seviyeleri için işlem sisteminde sözleşmeler oluşturulur. Bu limit, dayanak varlığın fiyat limitlerine paralel olarak Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Oluşturulan sözleşmelerden en az biri “karda”, biri “başabaşta” ve üçü “zararda” olmak üzere beş farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır. Seans içinde dayanak varlık fiyatında meydana gelen değişimlere göre yeni kullanım fiyatlı sözleşmeler işlem sisteminde otomatik olarak işleme açılır. İşlem sisteminde açık pozisyon veya emir bulunan sözleşme sıraları ±%20’lik limitlerin dışında kalsalar bile işleme açık olmaya devam ederler. İşlem sisteminde işleme kapalı olarak tanımlı olan sözleşmeler, işlem yapmak isteyen üyelerin talebi halinde işleme açılabilir.

İşlem Saatleri
İşlemler 09:30 - 18:10 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir.