BIST Artanlar EUKYO.E 1 % 19,05 MEMSA.E 0,17 % 13,33 ETYAT.E 1 % 11,11 GLYHO.E 2,73 % 9,20 MIPAZ.E 1,34 % 8,94 Azalanlar ATLAS.E 1,25 % -16,67 BMEKS.E 0,74 % -7,50 DENGE.E 2,78 % -7,33 TRNSK.E 0,42 % -6,67 ECBYO.E 1,59 % -5,36 VIOP En Çok Değişen O_GARANE0417P8.25S0 % 225,00 O_AKBNKE0417P8.25S0 % 180,00 O_SAHOLE0417P10.00S0 % 162,50 O_TCELLE0417P11.50S1 % 100,00 O_XU030E0217C112.000S0 % -83,87 En Çok Pozisyon Olan F_XU0300217S0 422.636 F_TRYUSD0217S0 241.855 F_KRDMD0217S0 144.631 F_TRYUSD0417S0 60.849 F_ISCTR0217S0 50.411

HATALI İŞLEM DÜZELTMELERİ VE İŞLEM İPTALLERİ


Hatalı İşlem Düzeltmeleri

Hatalı işlem düzeltmesi, hatalı girilen hesapta oluşan pozisyonların ya da pozisyon kapatmaların, yönetici temsilci yetkisine sahip kullanıcı tarafından işlem terminalleri üzerinden başka bir hesaba taşınmasına imkan veren yeni işlemlerin oluşturulması ve varsa açık emirlerin ilgili hesaba aktarılması işlemidir.

Üyeler tarafından hesap numarası hatalı olarak girilen emirler sonucunda hatalı olarak gerçekleşen işlemlere ilişkin düzeltme işlemleri bu yöntem izlenerek ilgili üyenin yönetici temsilci yetkisindeki kullanıcısı tarafından işlem terminalleri üzerinden gerçekleştirilir.

İşlem İptalleri

Hatalı olarak girilen emirler dolayısıyla gerçekleşen hatalı işlemler aşağıdaki şartların sağlanması durumunda Borsa tarafından iptal edilebilmektedir.

a.
Hatalı İşlem İptal Başvuru Süresi:  Hatalı işlemlere ilişkin iptal başvuruları gün sonu uzlaşma fiyatı ilanından en geç 5 dakika öncesine kadar yapılması kaydıyla işlem gerçekleşme zamanından itibaren 15 dakika içerisinde yapılmalıdır.

b.
İşlem İptali Yapılmayan Aralık: Referans fiyata göre aşağıdaki tabloda sözleşme tipi bazında verilmiş fiyat aralıkları içerisinde gerçekleşen hatalı işlemler işlem iptaline konu olmamaktadır.

Sözleşme Tipi

İşlem İptali Yapılmayan Aralık

BIST 30 Endeks ve Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri

+/- % 5

Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri

+/- % 3

Diğer Vadeli İşlem Sözleşmeleri

+/- % 4

Opsiyon Sözleşmeleri

Prim fiyatının +/- %50’si veya ilgili sözleşme için belirlenmiş piyasa yapıcı maksimum spread miktarından büyük olan

 

c. Minimum Zarar Miktarı: Hatalı işlem iptali başvurusu yapılabilmesi için hatalı işlemler dolayısıyla referans fiyata göre hesaplanan zarar tutarının minimum 1.000 TL olması gerekmektedir.

d.
Referans Fiyat: İşlem iptali yapılmayan aralığın belirlenmesi ve hatalı işlemler dolayısıyla oluşan zarar tutarının hesaplanmasında kullanılacak referans fiyat aşağıdaki şekilde belirlenir.

i. BIST 30 Endeks ve döviz vadeli işlem sözleşmelerinin en yakın ve takip eden bir sonraki vade ayları için hatalı işlem/işlemlerden önce ilgili sözleşmede gerçekleşen son işlem fiyatı referans fiyat olarak kullanılır.

ii. Yukarıdakiler dışında kalan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde referans fiyat ise aşağıdaki belirtilen yöntemler tek başına veya birlikte kullanılarak tespit edilir.

    1. Hatalı işlem/işlemlerden önce gerçekleşen son işlem fiyatı.
    2. Hatalı işlem/işlemlerden önce gerçekleşen işlem olmaması durumunda, önceki uzlaşma fiyatı.
    3. İlgili dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmedeki diğer vade aylarındaki fiyatlar dikkate alınarak hesaplanan teorik fiyat.
iii. Yukarıda belirtilen yöntemler ile referans fiyatın tespit edilemediği durumlarda referans fiyat Genel Müdürlük tarafından belirlenebilir.

Hatalı işlem iptaline ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartlar sağlanmış olsa dahi Borsanın işlem iptali talebinin tamamını ya da bir kısmını yerine getirme/getirmeme hakkı saklıdır.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. (2015-31 sayılı duyuru)