BIST Artanlar ISKUR.E 17000 % 30,77 ISBTR.E 1560 % 20,00 DGZTE.E 11,41 % 19,98 CLEBI.E 58,9 % 19,96 CEMAS.E 4,35 % 19,83 Azalanlar KLNMA.E 40,48 % -20,00 KPHOL.E 1,57 % -14,67 YESIL.E 14,06 % -11,29 KRSAN.E 4,35 % -11,04 YONGA.E 10,38 % -10,21 VIOP En Çok Değişen O_PETKME1218C4.75 % -100,00 O_PETKME1218C4.75 % -100,00 O_PETKME1218C4.75 % -100,00 O_PETKME1218C4.75 % -100,00 O_PETKME1218C4.75 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_USDTRY1018 551.259 F_USDTRY1218 465.944 F_XU0301018 431.765 F_XAUTRYM1018 234.801 F_YKBNK1018 115.095

EMİRLER

 

Emir Yöntemleri
İşlem sistemine girilecek emirlerde aşağıda belirtilen dört fiyat belirleme yönteminden birinin seçilmesi zorunludur.

Limit (LMT)
Limit emir, belirlenen limit fiyat seviyesine kadar işlem gerçekleştirmek için kullanılan emir yöntemidir. Bu yöntem kullanıldığında fiyat ve miktar girilmesi zorunludur.

Piyasa (PYS)
Emrin girildiği anda ilgili sözleşmede piyasada bulunan en iyi fiyatlı emirden başlayarak emrin karşılanması amacıyla kullanılan emir yöntemidir. "Piyasa" yöntemi seçildiğinde ekranda oluşan “En İyi Fiyat” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda ise emir sadece Piyasada o anda bekleyen en iyi fiyat seviyesindeki emirlerle eşleşir.

Piyasa” emir türü “Gerçekleşmezse İptal Et” ya da “Kalanı İptal Et” emir geçerlilik süreleri seçilerek Sisteme iletilebilir.

Piyasadan Limite
Piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Karşı taraftaki sadece en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Ancak işleme dönüşmeyen kısım, gerçekleşen son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür ve emir defterinde beklemeye geçer. Sürekli işlem seansında girilen bir piyasadan limite emir, karşı tarafta bekleyen bir emir olmaması durumunda hemen iptal edilir.

Şarta Bağlı (SAR)
Bu emir türü, emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan Piyasada işlem olması durumunda, emrin işlem sisteminde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır. Şarta bağlı emir türünün kullanılması durumunda, emir giriş yönteminin yanı sıra aktivasyon fiyatının da belirtilmesi zorunludur.


Emir Geçerlilik Süreleri

Sisteme gönderilecek emirlerde aşağıda belirtilen emir geçerlilik sürelerinden birinin seçilmesi zorunludur.

Günlük Emir (GUN) 
Emir, girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

İptale Kadar Geçerli (IKG)

Emir, girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Tarihli Emir (TAR)
Emir, işlem sistemine girilirken belirtilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. İşlem sisteminde, sözleşmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez. 

Gerçekleşmezse İptal Et (GIE)
Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.

Kalanı İptal Et (KIE)
Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.

 

Günlük fiyat limitleri dışında alt limit fiyatından daha düşük alış emirleri, üst limit fiyatından daha yüksek fiyatlı satış emirleri Sisteme gönderilebilir. Söz konusu emirler “Durdurulmuş” statüyle Sistem tarafından kabul edilmekte olup, fiyat değişim limitleri içine girdiklerinde aktif hâle gelerek işleme konu olurlar.


Emir Yöntemleri  Emir Süreleri/ Geçerliliği
 Limit (LMT)  Günlük (GUN)
 Piyasa (PYS)  Gerçekleşmezse İptal Et (GIE)
 Piyasadan Limite  Kalanı İptal Et (KIE)
 Şarta Bağlı (SAR)  İptale Kadar Geçerli (IKG)
   Tarihli (TAR)


Maksimum Emir Büyüklükleri
Emir girişinde işlem sistemi tarafından fiyat ve miktar kontrolü yapılır. İlgili seans özelliklerine uygun olmayan emirler işlem sistemine girilemez. Maksimum emir büyüklükleri pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için spot piyasadaki seans kapanış fiyatına göre belirlenmektedir. Maksimum emir miktarı işlem sistemine girilen tüm emir tipleri için kontrol edilir. Piyasada uygulanacak minimum ve maksimum emir büyüklükleri aşağıdaki tablolardaki gibidir:


Pay Senedi Sözleşmelerinde Emir Büyüklükleri

Pazar

Dayanak Varlık Seans Kapanış Fiyatı <25 TL

Dayanak Varlık Seans Kapanış Fiyatı >=25 TL

Ana Pazar (Minimum Emir Miktarı)

1

1

Ana Pazar (Maksimum Emir Miktarı)

5.000

2.500Endeks, Döviz, Altın, Baz Yük Elektrik ve Diğer Sözleşmelerde Emir Büyüklükleri

Pazar

Endeks Sözleşmeleri

Mini Endeks Sözleşmeleri

Döviz ve Dolar/Ons Altın Sözleşmeleri

Altın Sözleşmeleri

Baz Yük Elektrik Sözleşmeleri 

Diğer Sözleşmeler

Ana Pazar (Minimum Emir Miktarı)

1

1

1

1

1

1

Ana Pazar (Maksimum Emir Miktarı)

2.000

200.000

5.000

500.000

100

2.000

 

Pay Senedi Sözleşmeleri Özel İşlem Bildirimi Onayında Aranacak Kurallar

 Dayanak Varlık Fiyatı  Minimum Emir  Miktarı  Maksimum Emir  Miktarı  Özel İşlem  Bildirimi Onay  Kuralı
 Dayanak Varlık Kapanış Fiyatı <25 TL   5.000  10.000  Özel İşlem Bildiriminin gerçekleşeği fiyatın, ilgili sözleşmeye ait fiyat limitleri içerisinde olması gereklidir.
 Dayanak Varlık Kapanış Fiyatı >=25 TL  2.500  5.000


Endeks, Döviz, Altın, Baz Yük Elektrik Sözleşmeleri ile Diğer Sözleşmeler Özel İşlem Bildirimi Onayında Aranacak Kurallar
 Sözleşme  Minimum Emir  Miktarı   Maksimum Emir  Miktarı  Özel İşlem  Bildirimi Onay  Kuralı
 Endeks Sözleşmeleri  2.000  4.000  Özel İşlem Bildiriminin gerçekleşeği fiyatın, ilgili sözleşmeye ait fiyat limitleri içerisinde olması gereklidir.
 Mini Endeks Sözleşmeleri  200.000  400.000
 Döviz ve Dolar/Ons Altın Sözleşmeleri  5.000  10.000
 Altın Sözleşmeleri  500.000  1.000.000
 Baz Yük Elektrik Sözleşmeleri  100  4.000
 Diğer Sözleşmeler  2.000  4.000