BIST Artanlar DGZTE.E 7,06 % 19,86 VKING.E 1,27 % 19,81 UMPAS.E 0,53 % 17,78 DOCO.E 420 % 14,60 TKNSA.E 4,3 % 10,54 Azalanlar MEGAP.E 1,84 % -20,00 HURGZ.E 1,12 % -19,42 MCTAS.E 17,5 % -15,54 YBTAS.E 2200 % -12,35 EGCEY.E 0,22 % -8,33 VIOP En Çok Değişen O_USDTRYKE0818P4925 % 49900,00 O_USDTRYKE0818P4850 % 9900,00 O_XU030E0818C124.000 % 5488,24 O_USDTRYKE0818P5000 % 3900,00 O_PETKME0918P4.30 % 2400,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0300818 371.086 F_USDTRY0818 305.092 F_YKBNK0918 93.338 F_USDTRY1218 61.942 F_KRDMD0818 29.052

Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Politikası


Kıymetli Madenler Piyasasında gerçekleştirilen altın işlemlerinin uluslararası alanda kabul gören standartlarda olmasını ve ülkemiz firmalarının sorumlu bir şekilde altın ithal etmesini sağlamak üzere, Borsamız ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) arasında çeşitli faaliyetler yürütülmekte ve bu amaçla sektöre yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca Borsamız ile OECD arasında imzalanan anlaşma sonucu OECD’nin “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri İçin OECD Uyum Rehberi” Borsamız tarafından Türkçe’ye çevrilerek üyelerimize dağıtılmıştır.

Dünyanın birçok ülkesi ve uluslararası kurumlar tarafından bir standart olarak kabul edilen OECD’nin söz konusu rehberinin ülkemizde de uygulamaya geçirilmesi önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir. Borsamız, bu kapsamda faaliyetlerini devam ettirmekte olup adı geçen OECD rehberini baz alarak ekte yer alan Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi (Rehber)’ni hazırlamıştır. Rehber ile Kıymetli Madenler Piyasası (KMP) üyelerimizin, sistematik ve yaygın insan hakları ihlalleriyle mücadele etmeleri, bölgesel çatışmaları ve terörü destekleyen parasal kaynaklara katkıda bulunmamaları, kara para aklamaya karşı oluşturulmuş yüksek standartlara uyumu amaçlanmaktadır. Böylelikle belirtilen amaçlara uygun politika oluşturan ve uygulayan şirketler, sektörde uluslararası rekabette avantaj sağlayabilecek dolayısıyla ülkemizin altın ticaretinde güvenilir bir konuma yükselmesine yardımcı olacaklardır.

Bu çerçevede, KMP üyelerimizin Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi’ne dayanarak kendi politikalarını oluşturmaları ve bu politikalar çerçevesinde altın tedarik etmeleri Borsamız tarafından önemle tavsiye edilmektedir. Sorumlu altın tedarik politikasını teşvik amacıyla, bunu fiilen uygulayan üyelerimize Borsa İstanbul internet sitesinde yer verilecektir.

Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi’ne dayanarak politika oluşturan üyelerimizin, Rehber’in “Esaslar” başlığında belirtilen koşulları yerine getirmeleri beklenmektedir. Söz konusu üyelerimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar” listesinde yer alan bir bağımsız denetim kuruluşuna yaptıracakları kamuya açık ve uluslararası denetim standartlarına uygun ilk bağımsız denetime ilişkin raporlarını başvuru tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde ve her 3 yılda bir yaptıracakları bağımsız denetime ilişkin raporlarını rapor tarihinden itibaren 6 ay içinde, ayrıca her yıl üyelerin kendileri tarafından hazırlanacak uyum raporlarını da ilgili takvim yılının bitmesinden itibaren 3 ay içinde Borsamıza ulaştıracaktır. Söz konusu raporlar gerekli kontroller yapıldıktan sonra Borsa İstanbul internet sitesinde yayımlanacaktır. Raporlarda herhangi bir uygunsuzluğun tespiti veya belirtilen süreler içinde raporların teslim edilmemesi durumunda, Borsa İstanbul internet sitesinde yer verilen üyeler siteden çıkarılacaktır.

Sorumlu Altın Tedarik Eden Üyelerimiz

 

İLGİLİ DOSYALAR

Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi (pdf)
OECD Uyum Rehberi (pdf)