BIST Artanlar PKENT.E 63 % 20,00 DOBUR.E 3,97 % 19,94 DGZTE.E 3,39 % 19,79 MIPAZ.E 1,94 % 19,75 ECBYO.E 2,55 % 19,72 Azalanlar CEMAS.E 5,48 % -20,00 YONGA.E 2147,4 % -14,10 YBTAS.E 3750 % -12,79 ARSAN.E 2,41 % -6,59 BASCM.E 2,65 % -6,03 VIOP En Çok Değişen O_EKGYOE0518C2.80 % 800,00 O_THYAOE0318P18.00 % 214,29 O_THYAOE0418P17.60 % 160,87 O_THYAOE0418P18.00 % 118,18 O_VAKBNE1218C8.60 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0300418 372.139 F_USDTRY0418 285.832 F_VAKBN0418 137.456 F_EKGYO0318 84.944 F_KRDMD0418 76.517

 

PİYASA YAPICILIK

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası A Tipi Piyasa Yapıcı Üyeler:

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (02/01/2017 tarihinden itibaren)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (27/02/2017 tarihinden itibaren)

Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti A.Ş. (27/02/2017 tarihinden itibaren)

Gram Kıymetli Maden Dış Ticareti A.Ş. (16/08/2017 tarihinden itibaren)

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. (11/09/2017 tarihinden itibaren)

 

Borsa İstanbul A.Ş.  Kıymetli Madenler Piyasası B Tipi Piyasa Yapıcı Üyeler:

Denizbank  A.Ş. (15/03/2017 tarihinden itibaren)

Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti A.Ş. (03/04/2017 tarihinden itibaren)

Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. (25/08/2017 tarihinden itibaren)
KIYMETLİ MADENLER PİYASASI PİYASA YAPICILIK SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ


Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası Piyasa Yapıcılık Sistemi 02/01/2017 tarihinden itibaren devreye alınmıştır. Sisteme ilişkin temel hususlar aşağıda açıklanmaktadır.

Piyasa Yapıcı Üyelik İçin Gerekli Şartlar

Piyasa yapıcılığı için başvuracak üyenin;
-    Kıymetli Madenler Piyasası üyesi olması,
-    A tipi PY üyeliği için başvuru tarihi itibarıyla son bir yıl içerisinde en az 15.000 kg standart altın işlemi yapmış olması,
-    B tipi PY üyeliği için başvuru tarihi itibarıyla son bir yıl içerisinde en az 2.500 kg (2.500 kg dahil) en çok 15.000 kg (15.000 hariç) standart altın işlemi yapmış olması
zorunludur.

Piyasa Yapıcılık Üyelik Yetkisinin Verilmesi, Yetkili Üye Sayısı ve Yetki Süresi

Üyelik başvurusu Piyasa Yapıcılık Başvuru Dilekçesi doldurularak ve Piyasa Yapıcılık Taahhütnamesi imzalanarak yapılır. 

Her bir PY üyelik türü için aynı anda en çok beş üyeye piyasa yapıcılık yetkisi verilebilir. Yetkili üyeler aynı zamanda Borsa İstanbul kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

Başvuru yapan üyenin başvurusunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmaması halinde, üye, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay geçmeden yeniden PY üye olmak amacıyla başvuruda bulunamaz.

A Tipi PY Üyeye Sağlanan Avantajlar

A tipi PY yetkisi verilen üyelerin işlem komisyonlarına kademeli indirim uygulanır.  Bu amaçla PY yetkisi verilen üyelerin, takvim yılı ve sadece standart altın işlemleri dikkate alınmak üzere ve aşağıda belirtilen kriterlerin karşılanması halinde 25.000 kg (25.000 kg hariç) işlem hacmine kadar olan işlem komisyonlarına herhangi bir indirim uygulanmaksızın mevcut işlem komisyonları yansıtılacak olup, 25.000-50.000 kg (25.000 kg dahil, 50.000 kg hariç) arasındaki işlem hacmi komisyonlarına %15 indirim, 50.000-100.000 kg (50.000 kg dahil, 100.000 kg hariç) arasındaki işlem hacmi komisyonlarına %25 indirim, 100.000 kg ve üzerindeki işlem miktarı komisyonlarına ise %35 indirim uygulanacaktır. Kademeler, kademe başlangıcı geçen ilk işlemden sonraki işlemden sonra başlanarak uygulanır.

Piyasa yapıcılık yetkisi verilen üye, standart altında, PY olunan ilk çeyrek hariç, çeyrekler itibarıyla en az 500 adet 1 kg külçe işlemi veya en az 10.000 adet mini külçe işlemi veya en az 5.000 kg’lık işlem miktarı gerçekleştirdiği durumlarda belirtilen indirim oranlarının tamamına bir sonraki üç ay için hak kazanır ancak bu paragrafta belirtilen kriterlerin sağlanamaması halinde belirtilen indirim oranları bir sonraki üç ay için %50 oranında azaltılarak uygulanır.

B Tipi PY Üyeye Sağlanan Avantajlar

B Tipi PY yetkisi verilen üyelerin, takvim yılı ve sadece standart 1 kg külçe ve mini külçe altın işlemleri dikkate alınmak üzere ve aşağıda belirtilen kriterlerin karşılanması halinde; 5.000 kg (5.000 kg hariç) işlem hacmine kadar olan işlem komisyonlarına herhangi bir indirim uygulanmaksızın mevcut işlem komisyonları yansıtılacak olup, 5.000 kg -10.000 kg (5.000 kg dahil, 10.000 kg hariç) arasındaki işlem hacmi komisyonlarına %10 indirim, 10.000 kg -20.000 kg (10.000 kg dahil, 20.000 kg hariç) arasındaki işlem hacmi komisyonlarına %20 indirim, 20.000 kg ve üzerindeki işlem hacmi komisyonlarına ise %30 indirim uygulanacaktır. Kademeler, kademe başlangıcı geçen ilk işlemden sonraki işlemden sonra başlanarak uygulanır.

Piyasa yapıcılık yetkisi verilen üye, PY olunan ilk çeyrek hariç, çeyrekler itibarıyla en az 150 adet standart 1 kg külçe altın işlemi veya 5.000 adet standart mini külçe işlemi veya standart 1 kg külçe ve mini külçe dahil edilmek üzere 1.000 kg’lık işlem miktarı gerçekleştirdiği durumlarda belirtilen indirim oranlarının tamamına hak kazanır ancak bu paragrafta belirtilen kriterlerin sağlanamaması halinde belirtilen indirim oranları bir sonraki üç ay için %50 oranında azaltılarak uygulanır.

Sağlanan Diğer Avantajlar ve Avantajların Hesaplanmasına İlişkin Esaslar

PY üyenin, zorunlu karşılık olarak ve fon hesaplarında tutulan altınlar hariç olmak üzere, saklama kasasında tutulan altınlarına ilişkin üye aylık saklama komisyonuna, PY olunan aydan bir sonraki aydan itibaren başlamak üzere %15 indirim uygulanır.

İndirimli komisyonların kademelerini oluşturan toplam işlem miktarının hesabında takvim yılı içinde PY olunmadan önceki de dahil olmak üzere, A tipi PY üyesi için tek seferde 25 kg ve altında olan standart altın işlemleri; B tipi PY üyesi için tek seferde 25 kg ve altında olan standart 1 kg ve mini külçe altın işlemleri dikkate alınır.

Performans Değerlemesi

Üyelerin performansı Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak ayları başlarında geçmiş üç ay dikkate alınarak olarak değerlendirilir. Değerlendirmede dikkate alınacak ölçütler şunlardır:

•    A Tipi PY Üyesi için Performans Değerlemesi;

  a) PY olunan ilk çeyrek hariç olmak üzere geçmiş üç ayda en az 300 adet standart 1 kg külçe altın işlemi veya 2.500 kg’lık standart işlem miktarı gerçekleştirmiş olmak,
  b) PY olunan ilk çeyrek hariç olmak üzere geçmiş üç ayda, 09:00-12:00 saatleri arasında olmak kaydıyla en az 2 adet standart 1 kg külçe altın işlemi yapılmayan iş günü sayısı beşi geçmemek.

•    B Tipi PY Üyesi için Performans Değerlemesi;

  a) PY olunan ilk çeyrek hariç olmak üzere geçmiş üç ayda en az 100 adet standart 1 kg külçe altın işlemi veya standart 1 kg külçe ve mini külçe dahil edilmek üzere 500 kg’lık işlem miktarı gerçekleştirmiş olmak,

  b) PY olunan ilk çeyrek hariç olmak üzere geçmiş üç ayda, 09:00-12:00 saatleri arasında olmak kaydıyla en az 1 adet standart 1 kg külçe altın işlemi yapılmayan iş günü sayısı beşi geçmemek.
Performans ölçütlerini iki dönem yerine getirmeyen PY üyenin buna ilişkin geçerli bir nedeni olmaması veya bu nedenin Genel Müdürlükçe yeterli bulunmaması durumunda, PY üyenin Genel Müdürlükçe piyasa yapıcılık yetkisi kaldırılır ve üyenin kendisine sağlanan indirimli komisyon tutarları yeniden normal komisyonlara dönüştürülür.

Performans düşüklüğü gerekçesiyle yetkisi kaldırılan üyeler 6 ay boyunca yeniden PY üyelik yetkisi için başvuruda bulunamaz.

Kıymetli Madenler Piyasası Piyasa Yapıcılık Uygulama Usulü ve Esasları için tıklayınız.