BIST Artanlar MCTAS.E 19,8 % 20,00 CELHA.E 6,51 % 7,43 SERVE.E 2,4 % 6,19 ATSYH.E 0,4 % 5,26 DGATE.E 5,63 % 4,45 Azalanlar EKIZ.E 0,35 % -10,26 DARDL.E 1,16 % -6,45 OZGYO.E 4,37 % -6,02 ITTFH.E 3,47 % -5,71 DOKTA.E 11,15 % -5,51 VIOP En Çok Değişen O_PETKME1118P5.20 % 162,50 O_EKGYOE1218C2.95 % -100,00 O_EKGYOE1218C2.95 % -100,00 O_EKGYOE1218C2.95 % -100,00 O_EKGYOE1218C2.95 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0301018 417.147 F_USDTRY1018 362.474 F_USDTRY1218 273.188 F_USDTRY0918 170.462 F_XAUTRYM1018 142.126

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI


Borçlanma Araçları Piyasası, sermaye piyasası mevzuatında “Nitelikli Yatırımcı” olarak tanımlanan yatırımcılar tarafından satın alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo, Menkul Kıymet Tercihli Repo ve Bankalararası Repo Ters Repo Pazarları ile Pay Piyasası’nda işlem gören, BIST 30 Endeksi’ne dâhil paylardan Borsa Başkanlığı tarafından uygun görülen payların işleme konu olduğu Pay Senedi Repo Pazarı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü Uluslararası Tahvil Pazarı’ndan oluşmaktadır. Ayrıca tercih edilen üyeler ile işlem yapılmasına olanak veren Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı bulunmaktadır.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir.

Bunun yanında repo ve ters-repo işlemleri ile menkul kıymet tercihli repo işlemleri yapılmaktadır. Borçlanma Araçları Piyasası’nda alım satım işlemleri elektronik olarak çok fiyat-sürekli müzayede sistemine göre yapılmaktadır. Borçlanma Araçları Piyasası'nda;

Kesin Alım Satım Pazarı 17 Haziran 1991,

Repo-Ters Repo Pazarı 17 Şubat 1993,

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 17 Mayıs 2010,

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 17 Aralık 2010,

Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı 7 Ocak 2011,

Pay Senedi Repo Pazarı 7 Aralık 2012,
Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı ise 2 Şubat 2016 tarihinde açılmıştır.

Uluslararası Tahvil Pazarı 16 Nisan 2007’de kurularak 13 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Borçlanma Araçları Piyasası bünyesine dahil edilmiştir.

Borçlanma Araçları Piyasası’nda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler.

Takas işlemleri, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleşmektedir.

Kesin Alım Satım Pazarı
Kesin Alım Satım Pazarı, ikinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin organize ve şeffaf bir piyasada işlem görmelerini sağlamakta ve likiditelerini artırmaktadır.

Repo - Ters Repo Pazarı
Dünyadaki sayılı organize repo pazarlarından biri olan Repo-Ters Repo Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımını organize piyasa koşulları içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı
Bankaların organize piyasa koşulları içerisinde geri alım vaadiyle satım ve geri satım vaadiyle alım işlemlerini zorunlu karşılık ayırmak zorunda olmadan gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
Organize piyasa içerisinde, tercih edilen menkul kıymetler üzerinde repo yapılmasına ve sonrasında bu menkul kıymetlerin alıcıya teslimine olanak vermektedir. Belirli bir süre için menkul kıymetin el değiştirmesine imkan veren Pazar vadeli ve spot piyasa arasında menkul kıymet akışkanlığını sağlayarak etkin faiz oluşumuna hizmet etmektedir.

Pay Senedi Repo Pazarı
Pay Senedi Repo Pazarı aracı kuruluşlara ve yatırımcılara; portföylerindeki pay senetlerini repo yoluyla ödünç vererek fon temin edebilmeleri, ters repo yoluyla pay temin edilebilmeleri, imkânları sağlanmıştır.

Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı
Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı, üyelerin işlem yapmak istedikleri karşı üyeyi belirleyerek geri alım vaadiyle satım ve geri satım vaadiyle alım işlemlerini gerçekleştirmelerine imkan sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili Tebliği’nde tanımlanan ihraççıların aynı tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraç edebilecekleri ve yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcı”lar tarafından satın alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin gerçekleştirildiği Pazar’dır. Pazar’da ihracı tamamlanan borçlanma araçları, Kesin alım Satım Pazarı’nda işlem görmeye başlarlar.

Uluslararası Tahvil Pazarı
Uluslararası Tahvil Pazarı’nda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçları (“Eurotahvil”) işlem görmektedir.