BIST Artanlar KRTEK.E 1,15 % 19,79 DAGHL.E 1,89 % 19,62 ESEMS.E 0,74 % 19,35 DZGYO.E 3,63 % 12,04 SAYAS.E 1,97 % 10,06 Azalanlar AVGYO.E 4,53 % -19,96 DOBUR.E 4,76 % -13,45 KSTUR.E 8,52 % -9,07 PKENT.E 54 % -7,14 DGGYO.E 3,48 % -6,70 VIOP En Çok Değişen O_USDTRYKE0717C3700 % 800,00 O_ARCLKE1217P25.00 % -100,00 O_ARCLKE1217P25.00 % -100,00 O_ARCLKE1217P25.00 % -100,00 O_ARCLKE1217P25.00 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0300817 384.995 F_USDTRY0817 368.919 F_KRDMD1217 123.090 F_USDTRY0717 82.483 F_USDTRY1217 72.275

MALİYETLER


Halka açılmanın şirketlere maliyetinin başlıca unsurlarını 5 başlık altında toplamak mümkündür:

Aracı kuruluşlara ödenen ücretler

İhraçcı kuruluş, halka arz tutarının büyüklüğüne, verilen aracılık hizmetinin türüne göre değişen oranlarda, halka arzın toplam tutarı üzerinden halka arza liderlik eden aracı kurum ile varsa diğer konsorsiyum üyesi aracı kurumlara aracılık komisyonu ödemektedir. Sözkonusu ücretler ihraççı kuruluş ile aracı kurum arasında yapılan aracılık sözleşmesi ile tespit edilmektedir.

SPK'ya ödenen ücretler

Ortaklıklar ya da halka arz edenler, satışı yapılacak payların, nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değerinin binde ikisi tutarında ücreti izahnamenin Kurulca onaylanarak ortaklığa veya halka arz edene teslimi öncesinde Kurul adına açılan hesaba yatırırlar. Ancak payların ilk halka arzında, payların halka arz fiyatı ile nominal değeri arasındaki farka ilişkin kısmı için hesaplanan Kurul ücreti binde bir olarak uygulanır.

Yine payların ilk halka arzında, ayrıca ortaklığın satışı yapılmayacak paylarının nominal değeri üzerinden binde iki tutarında Kurul ücreti alınır.

Borsa İstanbul'a ödenen ücretler

Payların ilk kotasyonunda Borsa İstanbul tarafından herhangi bir ücret alınmamaktadır. Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere yapılacak başvurularda alınacak ücretlerin ise hesaplanacak ilk kotta kalma ücretinden mahsup edilmesi imkânı sağlanmıştır.

Kotasyon ücret tarifesine http://borsaistanbul.com/datum/Kotasyon_Ucret_Tarifesi.pdf bağlantısından ulaşabilirsiniz.

MKK'ya ödenen ücretler

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., halka açılan şirketlerden çıkarılmış/ödenmiş sermayenin binde biri (%0,1, 2.000 TL'den az, 50.000 TL'den çok olmamak şartıyla) tutarında üyelik giriş aidatı almaktadır.

Diğer maliyet unsurları

İhraççı şirketin halka arz işlemleri sırasında yukarıda belirtilen ücretlere ek olarak, bağımsız denetim kuruluşuna bağımsız denetim raporları için ödenen ücretler ile yurt içi/yurt dışı tanıtım masrafları söz konusu olmaktadır.