BIST Artanlar METRO.E 1,27 % 9,48 LKMNH.E 2,63 % 9,13 PRKME.E 3,41 % 6,23 DIRIT.E 0,89 % 5,95 KUYAS.E 6,7 % 5,35 Azalanlar AVIVA.E 4,17 % -10,13 YONGA.E 351 % -10,00 FENER.E 37,85 % -7,00 ULAS.E 0,51 % -5,56 KONYA.E 273 % -4,55 VIOP En Çok Değişen O_XU030E0415C114.000S0 % -92,86 O_TRYUSDKE0315P2600S0 % -76,12 O_TRYUSDKE0415P2600S0 % -56,76 O_TRYUSDKE0315C2600S0 % 43,38 O_XU030E0415C108.000S0 % -33,33 En Çok Pozisyon Olan F_TRYUSD0415S0 254.899 F_XU0300415S0 205.178 F_ISCTR0615S0 78.030 F_XAUTRYM0415S0 35.567 F_GARAN0415S0 33.623

HALKA ARZ

Halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Şirketlerin paylarını halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir.

Halka arz edilen payların Borsa’da işlem görebileceği iki piyasa bulunmaktadır: Pay Piyasası (PP) ve Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP).

Şirketler, PP’de mevcut sermayeyi temsil eden payların bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilir veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilir.

GİP’te ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların halka arzı yapılabilmektedir. GİP’te ortak satışı yoluyla halka arza izin verilmemektedir. Bu sayede payların satışından elde edilecek fonların piyasanın amacına uygun olarak şirketin bünyesinde kalması ve şirketin gelişmesi ve büyümesi için kullanılması hedeflenmiştir.