BIST Artanlar INTEM.E 18,55 % 9,44 OZBAL.E 1,28 % 9,40 SKPLC.E 1,47 % 8,89 ESEMS.E 0,46 % 6,98 MANGO.E 0,31 % 6,90 Azalanlar GNPWR.E 0,31 % -8,82 MEMSA.E 0,12 % -7,69 TCHOL.E 1,06 % -5,36 MRTGG.E 0,25 % -3,85 YGYO.E 0,59 % -3,28 VIOP En Çok Değişen O_TRYUSDKE0115C2550S0 % 6300,00 O_TRYUSDKE0115P2125S0 % 4800,00 O_TRYUSDKE0115P2150S0 % 3500,00 O_TRYUSDKE1214P2225S0 % 3200,00 O_TRYUSDKE0115C2600S0 % 3200,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0301214S0 214.672 F_TRYUSD1214S0 120.183 F_TRYUSD0215S0 42.261 F_XAUTRYM1214S0 14.456 F_XU0300215S0 12.692

HALKA ARZ

Halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Şirketlerin paylarını halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir.

Halka arz edilen payların Borsa’da işlem görebileceği iki piyasa bulunmaktadır: Pay Piyasası (PP) ve Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP).

Şirketler, PP’de mevcut sermayeyi temsil eden payların bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilir veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilir.

GİP’te ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların halka arzı yapılabilmektedir. GİP’te ortak satışı yoluyla halka arza izin verilmemektedir. Bu sayede payların satışından elde edilecek fonların piyasanın amacına uygun olarak şirketin bünyesinde kalması ve şirketin gelişmesi ve büyümesi için kullanılması hedeflenmiştir.