BIST Artanlar TRNSK.E 0,31 % 10,71 EPLAS.E 1,45 % 9,02 ISKUR.E 7199 % 8,50 SRVGY.E 2,3 % 7,98 GEDIZ.E 0,71 % 7,58 Azalanlar UZERB.E 0,88 % -10,20 KERVN.E 0,23 % -8,00 BEYAZ.E 3,7 % -6,33 BNTAS.E 2,07 % -5,91 TMPOL.E 7,07 % -4,97 VIOP En Çok Değişen O_XU030E1215C114.000S0 % 566,67 O_TRYUSDKE1115C3000S0 % 400,00 O_TRYUSDKE1215P2700S0 % 200,00 O_VAKBNE1215C4.25S0 % 200,00 O_TRYUSDKE1215C3200S0 % 150,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0301215S0 253.419 F_TRYUSD1215S0 247.700 F_ISCTR1215S0 157.230 F_TRYEUR1215S0 47.825 O_TRYUSDKE1115C3000S0 21.914

HALKA ARZ

Halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Şirketlerin paylarını halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir.

Halka arz edilen payların Borsa’da işlem görebileceği iki piyasa bulunmaktadır: Pay Piyasası (PP) ve Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP).

Şirketler, PP’de mevcut sermayeyi temsil eden payların bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilir veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilir.

GİP’te ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların halka arzı yapılabilmektedir. GİP’te ortak satışı yoluyla halka arza izin verilmemektedir. Bu sayede payların satışından elde edilecek fonların piyasanın amacına uygun olarak şirketin bünyesinde kalması ve şirketin gelişmesi ve büyümesi için kullanılması hedeflenmiştir.