BIST Artanlar GEDIZ.E 0,78 % 9,86 YBTAS.E 2466 % 9,16 ZOREN.E 1,69 % 7,64 ATPET.E 3,44 % 7,50 USAK.E 1,73 % 6,13 Azalanlar AFYON.E 8,01 % -10,10 AVIVA.E 4,66 % -10,04 UMPAS.E 0,54 % -10,00 MMCAS.E 2,43 % -9,67 RODRG.E 0,99 % -7,48 VIOP En Çok Değişen O_ISCTRE1215C7.00S0 % 800,00 O_ISCTRE0815C5.75S0 % 800,00 O_ISCTRE1015C6.50S0 % 700,00 O_ISCTRE1215C7.25S0 % 600,00 O_ISCTRE1215C6.75S0 % 550,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0300815S0 300.431 F_TRYUSD0815S0 203.648 F_VAKBN0815S0 91.667 F_ISCTR0815S0 68.704 F_TRYEUR0815S0 35.680

HALKA ARZ

Halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Şirketlerin paylarını halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir.

Halka arz edilen payların Borsa’da işlem görebileceği iki piyasa bulunmaktadır: Pay Piyasası (PP) ve Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP).

Şirketler, PP’de mevcut sermayeyi temsil eden payların bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilir veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilir.

GİP’te ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların halka arzı yapılabilmektedir. GİP’te ortak satışı yoluyla halka arza izin verilmemektedir. Bu sayede payların satışından elde edilecek fonların piyasanın amacına uygun olarak şirketin bünyesinde kalması ve şirketin gelişmesi ve büyümesi için kullanılması hedeflenmiştir.