BIST Artanlar UMPAS.E 0,8 % 11,11 TARAF.E 1,69 % 10,46 BALAT.E 1,07 % 10,31 UZERB.E 3,27 % 10,10 ALNTF.E 2,2 % 10,00 Azalanlar GEDIZ.E 1,04 % -9,57 MEMSA.E 0,11 % -8,33 YESIL.E 0,81 % -7,95 DGZTE.E 2,23 % -3,88 KERVN.E 0,5 % -3,85 VIOP En Çok Değişen O_TRYUSDKE0515P2425S0 % 2300,00 O_TRYUSDKE0515P2450S0 % 1750,00 O_TRYUSDKE0515P2400S0 % 1500,00 O_TRYUSDKE0515P2475S0 % 1250,00 O_TRYUSDKE0515P2500S0 % 985,71 En Çok Pozisyon Olan F_TRYUSD0415S0 199.617 F_XU0300415S0 175.238 F_TRYUSD0615S0 102.061 F_XU0300615S0 51.309 F_XAUTRYM0415S0 30.154

HALKA ARZ

Halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Şirketlerin paylarını halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir.

Halka arz edilen payların Borsa’da işlem görebileceği iki piyasa bulunmaktadır: Pay Piyasası (PP) ve Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP).

Şirketler, PP’de mevcut sermayeyi temsil eden payların bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilir veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilir.

GİP’te ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların halka arzı yapılabilmektedir. GİP’te ortak satışı yoluyla halka arza izin verilmemektedir. Bu sayede payların satışından elde edilecek fonların piyasanın amacına uygun olarak şirketin bünyesinde kalması ve şirketin gelişmesi ve büyümesi için kullanılması hedeflenmiştir.