BIST Artanlar SELGD.E 0,38 % 11,76 KSTUR.E 34,05 % 10,02 EKIZ.E 0,79 % 8,22 MMCAS.E 4,62 % 7,69 KPHOL.E 0,59 % 7,27 Azalanlar AVGYO.E 0,83 % -8,79 MERIT.E 5,2 % -8,45 HURGZ.E 0,56 % -8,20 RTALB.E 8,28 % -6,76 ANSA.E 0,94 % -6,00 VIOP En Çok Değişen F_XU0301014S0 % -1,18 F_XU0301214S0 % -1,22 F_XU0300215S0 % -1,03 F_XAUUSD1014S0 % -0,48 F_XAUUSD1214S0 % -0,20 En Çok Pozisyon Alan F_XU0301014S0 215.506 F_TRYUSD1014S0 114.824 F_XAUTRYM1014S0 54.287 F_TRYEUR1214S0 12.345 F_TRYUSD1214S0 6.817

HALKA ARZ

Halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Şirketlerin paylarını halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir.

Halka arz edilen payların Borsa’da işlem görebileceği iki piyasa bulunmaktadır: Pay Piyasası (PP) ve Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP).

Şirketler, PP’de mevcut sermayeyi temsil eden payların bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilir veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilir.

GİP’te ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların halka arzı yapılabilmektedir. GİP’te ortak satışı yoluyla halka arza izin verilmemektedir. Bu sayede payların satışından elde edilecek fonların piyasanın amacına uygun olarak şirketin bünyesinde kalması ve şirketin gelişmesi ve büyümesi için kullanılması hedeflenmiştir.