BIST Artanlar EGCEY.E 0,36 % 20,00 EGCYO.E 0,18 % 20,00 SNKRN.E 2,89 % 19,92 METAL.E 1,09 % 19,78 ODAS.E 1,76 % 19,73 Azalanlar DGZTE.E 14,08 % -20,00 ATSYH.E 0,48 % -20,00 ALYAG.E 0,29 % -19,44 DENIZ.E 18,2 % -16,21 YONGA.E 6,79 % -12,50 VIOP En Çok Değişen O_TCELLE0219C15.00 % -100,00 O_TCELLE0219C15.00 % -100,00 O_TCELLE0219C15.00 % -100,00 O_TCELLE0219C15.00 % -100,00 O_TCELLE0219C15.00 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan O_TCELLE0219C15.00 00

Eğitim Bilgileri

Katılımcı Bilgileri

Fotoğraf (*)
** Maksimum 10MB boyutunda olmalıdır.
** jpg, jpeg, png, gif, bmp formatları kullanılmalıdır.

Şirket Bilgileri

Fatura Bilgileri

İletişim Bilgileri ( Bu alan katılımcı bilgilerinden farklı ise doldurulacaktır)

Başvuru Belgeleri

Şirket Teyit Yazısı (*)
Başvuruda bulunan kişilerin aracı kuruluş/şirkette çalışmakta olduğunun kılavuzun okunduğunun,anlaşıldığının ve başvuru belgelerinin kılavuza uygun olarak hazırlandığının, hazırlanan belgelerdeki bilgilerin doğru olduğunun imza sahiplerince taahhüt edildiği imzalı kaşeli yazı. Kılavuz ekinde örnek bulunmaktadır.
** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır.
Kimlik (Nüfus Cüzdanı / Ehliyet) (*)
Eğitimlerle ilgili tüm işlemlerde katılımcıların kimliklerinde belirtilen isimleri esas alınacaktır.
** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır
Diploma veya Çıkış Belgesi Örneği (*)
Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan katılımcıların diploma örneğine ek olarak; Yüksek Öğrenim Kurumu'ndan alınacak dört yıllık yüksekokul (lisans) denklik belgesini eklemeleri gerekmektedir.
** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır
Denklik Belgesi Örneği
** Bu alan sadece yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan katılımcılar için gereklidir.
** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisans Belgeleri
** Bu alan Borçlanma Araçları Piyasası Teorik Eğitimi” dışındaki tüm eğitimleri için zorunludur. (PAYUYG, BAPUYG, VİOPUYG, PAYPTRM, BAPPTRM, VİOPPTRM) Pay Piyasası Uygulama Eğitimleri için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-1 veya Düzey 2 Lisans Belgesi, Borçlanma Araçları Piyasası Uygulama Eğitimleri için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-2 yada Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisans Belgesi, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Uygulama Eğitimi için Türev Araçlar Lisans Belgesi, PTRM Eğitimleri için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı) Belgesi henüz eline ulaşmamış kişiler, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin SPL ekran görüntüsünü forma ekleyebilirler.

Borçlanma Araçları Piyasası Uygulama Eğitimlerine başvurmak isteyip; Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansları olmadığı halde, Şirketimiz bünyesinde yapılan Teorik Eğitimlere katılan kişiler, bu alana hangi tarihte eğitime katıldıklarını açıklayan belgeyi ekleyeceklerdir.

Borçlanma Araçları Piyasası Teorik Eğitimine başvuran kişiler ise bu alana eğitime katılım taleplerini içeren belgeyi ekleyebilirler.

** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır
Ödeme Dekontu
** Dikkat! Başvuru esnasında eğitim ödemesi yapılmayacaktır. Ödemin katılımcılara gönderilecek eğitim kabul maili sonrası yapılması gerekmektedir.
** pdf, doc, docx, ppt, pptx, ppsx, xls, xlsx formatları kullanılmalıdır
 

Not:  Yanında (*) işareti olan alanlar zorunlu alanlardır. Üye temsilci uygulama eğitimlerinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisans Belgeleri'nin de eklenmesi gerekmektedir. Bu alanları lütfen boş geçmeyiniz. 

Ücret yatırılırken, açıklama kısmına; Kurum Adı, Katılımcı İsmi ve Eğitim İsminin kodlanarak yazılması (BAP, BAPUYG, VİOPUYG, PAYUYG, PTRM) zorunludur. Lütfen unutmayınız.