BIST Artanlar CEMAS.E 2,94 % 20,00 KIPA.E 2,38 % 19,60 SRVGY.E 3,03 % 13,06 PEKGY.E 7,1 % 13,06 DOCO.E 338,6 % 12,12 Azalanlar MERIT.E 5,6 % -5,72 ROYAL.E 0,87 % -5,43 FRIGO.E 1,22 % -4,69 OZGYO.E 5,22 % -4,22 DENGE.E 2,66 % -3,97 VIOP En Çok Değişen O_TCELLE0918P14.20 % -100,00 O_TCELLE0918P14.20 % -100,00 O_TCELLE0918P14.20 % -100,00 O_TCELLE0918P14.20 % -100,00 O_TCELLE0918P14.20 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0300818 386.100 F_USDTRY0818 266.887 F_USDTRY0718 102.567 F_YKBNK0718 94.409 F_KRDMD0718 72.272

Başkanın Mesajı


Tüm dünyada siyasi ve ekonomik belirsizliklerin arttığı; ABD ekonomisi ile Avrupa ve özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin performans olarak önemli ayrışma gösterdiği 2016 yılını geride bıraktık. ABD Merkez Bankası (FED)’ndan yeni bir faiz artışı beklentisi ve 2016 yıl sonunda söz konusu artışın hayata geçmesi, gelişmekte olan ülke finansal piyasalarını olumsuz yönde etkilerken kur ve faiz cephesinde yüksek bir volatiliteye sebep olmuştur. Ülkemiz finansal piyasaları ise özellikle 15 Temmuz gecesi gerçekleşen ve vatandaşlarımız ve emniyet güçlerimizin fedakar direnişi sayesinde yenilgiye uğrayan hain darbe girişimi sonrası diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına nazaran daha dalgalı bir seyir izlemiştir. Bölgemiz ve dünyada yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi, yakalamış olduğumuz siyasi istikrar ve uygulanan doğru mali ve para politikaları sayesinde 2016 yılında da büyümesini sürdürmüştür.

 

Türkiye ve bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen Borsa İstanbul piyasa işlem hacimlerinde 2016 yılında önemli artışlar yaşanmıştır. Toplam işlem hacmimiz, 2016 yılında geçen yıla göre %9’un üzerinde bir büyüme göstererek 13 trilyon TL’nin üzerine çıkmıştır. Gelişmekte olan piyasalara yönelik risk algısının değiştiği bir dönemde yükselen işlem hacimleri ve pay piyasasında yabancı payının son bir yıl içinde artış göstermesi, Borsa İstanbul ve Türkiye sermaye piyasalarının zaman ve ekonomik gelişmelerden bağımsız olarak yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu göstermektedir. BISTECH teknolojisine geçiş, piyasalarımızda sunduğumuz farklı ürünler, hayata geçen yeni proje ve uygulamalar sayesinde Borsa İstanbul, bölgesel ve küresel bir finans merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

 

Kuşkusuz, Borsa İstanbul olarak en büyük hedeflerimizden biri yatırımcılarımızla şirketlerimizi bir araya getirerek şirketlerimizin büyümek için ihtiyaç duyduğu finansmanı kendilerine en uygun enstrümanlarla ve en etkin şekilde sunmaktır. Bu çerçevede, 2016 yılı da başarılı bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. Her ne kadar, artan küresel ekonomik belirsizlikler sebebiyle pay piyasası halka arzları durgun bir dönemden geçse de şirketlerimizin özel sektör borçlanma araçları ihracı yoluyla sağladığı finansman tutarı son yıllarda kesintisiz şekilde yükselmektedir. 2014 yılında ihraç adedi 517 ve ihraç tutarı 66,4 milyar TL iken 2015 ve 2016 yıllarında ihraç adetleri sırasıyla 621 ve 766’ya ulaşmış, ihraç tutarları ise 79,2 ve 90,8 milyar TL seviyelerine çıkmıştır. İstatistikler şirketlerimizin sadece son üç yıl içinde özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları yolu ile yaklaşık 90 milyar ABD Doları tutarında bir fonlama sağladığını ortaya koymaktadır. Söz konusu gelişmeler, borçlanma araçları piyasamızın kamu borçlanma araçlarının da ötesinde bir ürün çeşitliliğine ve derinliğe ulaştığını göstermektedir.

 

Borsamız, büyüme potansiyeline sahip ama halka arz ya da borçlanma araçları ihracı yoluyla finansman sağlama imkanına sahip olmayan şirketlere de fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Halka açılmadan pay alımı-satımı yapmak amacıyla şirketler ile nitelikli yatırımcıları bir araya getiren, web tabanlı ve üyelik bazlı bir platform olan Borsa İstanbul Özel Pazar’da üye sayısı 2016 yılında %36 artışla 376’ya ulaşmıştır. Geride bıraktığımız yılda 6 adet risk sermayesi yatırımı ve 4 adet melek yatırım olmak üzere toplam 10 adet yatırım işlemi gerçekleşmiştir. Aralarında ISO-1000 şirketlerinin de bulunduğu platforma üye şirketlerin toplam cirolarının 2016 yıl sonu itibariyle 5 milyar TL’ye ulaştığı düşünüldüğünde; orta ve uzun vadede, Borsa İstanbul’da halka arzların hem sayı hem de tutar olarak bu gelişmelerden olumlu etkileneceğine inanıyoruz

2016 yılında Borsa İstanbul’da halka arzları teşvik edici çok önemli uygulamaları devreye alırken tanıtım çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ettik. Kotta kalma ücretlerinde kayda değer indirimler gerçekleştirdik. Bu kapsamda, kotta kalma ücretinin hesaplanmasında bir kalem olan 
sermayenin üzerinden alınan 1 baz puan 0,5 baz puana düşürülmüştür. Dönem karı elde eden şirketlerin kar tutarı, ayrıca temettü dağıtan şirketlerin dağıttıkları temettü tutarı, kotta kalma ücretinin hesaplanmasında diğer kalem olan piyasa değeri matrahından düşülmüştür. Böylece, şirket bazında oran olarak %70’e, tutar olarak ise 300 bin TL’ye varan büyüklükte indirimler yapılmıştır. Benzer şekilde, kira sertifikalarının kota alma ücretlerinde %50 indirim uygulanmıştır. Bu adımlarla, özellikle ISO-500’de yer alan büyük ölçekli şirketleri borsamıza çekmeyi hedeflemekteyiz. Diğer yandan, çifte kotasyon için yabancı şirketlerle görüşmelere devam ediyoruz. Sermaye piyasasında büyüme ve derinleşmenin iyi örneklerle gerçekleşeceğine inanıyor, başarılı halka arzların çok daha fazla sayıda bireysel ve kurumsal yatırımcının sermaye piyasamıza katılmasına ve İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olarak öne çıkmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

 

Diğer yandan, başta sanayi ve ticaret odaları olmak üzere farklı sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenleyerek, Borsa İstanbul piyasalarını ve bu piyasalarda işlem gören ürünleri potansiyel ihraççı şirketlere tanıtmaya devam ettik. Birebir şirket ziyaretleri kapsamında 2016 yılında 65’i yerli, 41’i yabancı menşeli olmak üzere toplam 106 şirket ile görüşülmüş, Borsa İstanbul’un sunduğu fırsatlar, halka arz ve Borsa İstanbul’da işlem görme süreci hakkında bilgi paylaşılmıştır. Bu ziyaretlerle birlikte, 2012 yılından bu yana birebir görüşülen şirket sayısı 1.000’e yaklaşmıştır.

 

Bir borsanın başarısının yatırımcılara ve şirketlere sunduğu ürün portföyünün çeşitliliği ile de yakından ilişkili olduğunun farkındayız. Bu sebeple, 2016 yılında yeni enstrümanları ve pazarları devreye alarak farklı tercih ve ihtiyaçları olan bütün yatırımcı ve ihraççı kuruluşların taleplerini karşılamak için gayret gösterdik. 2016 yılı Şubat ayında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 10 yeni pay senedine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile fiziki teslimatlı Anadolu Kırmızı Buğday ve Makarnalık Buğday vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul Para Piyasası ve Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı’nın faaliyete geçmesi ile borçlanma araçları tarafında da ürün portföyümüzü genişletmiş olduk.

 

2017 yılında da yeni finansal enstrümanları devreye alarak piyasamızın büyüklük ve derinliğini ileri noktaya taşıyacak adımları atmaya devam edeceğiz. Özellikle Türkiye ekonomisinin itici gücü olan inşaat sektörü ve yan sektörlere de büyük hareket getirecek gayrimenkul ve kentsel dönüşüm projelerinin gayrimenkul sertifikaları ile finansmanı konusunda ilgili paydaşlarla çalışmalar yürütmekteyiz. Diğer yandan, Türkiye’nin mega projeleri olarak adlandırılan altyapı projelerinden elde edilecek gelirler kullanılarak ihraç edilecek kira sertifikaları yoluyla yatırımcılarımızı ülkemizin iktisadi büyüme ve gelişimine ortak etmeyi hedefliyoruz. Bu enstrümanların Borsa İstanbul piyasalarında işlem görmesi için gerekli düzenlemeleri de hayata geçiriyoruz.

 

2017 yılının diğer bir önemli gelişmesi de 1.600 ton kapasiteli yeni saklama merkezimizin faaliyete geçmesi olacaktır. Bu sayede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bankalarımızla çalışmalarımızı daha ileri noktalara taşıyacak, özellikle Londra’da tutulan altın rezervlerinin ülkemize çekilmesi konusunda büyük avantaj elde edeceğiz. Buna ek olarak, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi vizyonuna uygun olarak Türk Lirası dışındaki para birimlerinde de menkul kıymetlerin alınıp satılması gerektiğini düşünüyoruz. Söz konusu adımın hayata geçişiyle daha fazla sayıda yabancı yatırımcı ülkemizi tercih edecek ve ürün portföyümüz genişleyecektir. Tüm dünyada hızla büyüyen İslami finans alanındaki çalışmalarımız da yoğun biçimde devam etmektedir. Borsa İstanbul öncülüğünde Uluslararası Faizsiz Finans Danışma Kurulunun kurulmasıyla İslami Finans sektöründe ihtiyaç duyulan standardizasyonun sağlanması noktasında çok önemli bir adım atmış olacağız. Söz konusu girişimin bu alandaki ürün çeşitliliğini destekleyeceğine olan inancımız tamdır.

 

Hiç şüphesiz, bölgesinde ve dünyada sayılı finans merkezlerinden biri olmayı hedefleyen her borsa, uluslararası etkinliğini artıracak, marka değerini yükseltecek ve kendisini küresel yatırımcılar ve şirketler için çekim merkezi yapacak iş birliklerini hayata geçirmek zorundadır. Bu kapsamda, 2013 yılından bu yana Nasdaq ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile önemli stratejik ortaklıklara imza atan Borsa İstanbul 2016 yılında, Türkiye olarak bölgemizde sahip olduğumuz potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, hızla gelişen İslami Finans alanında lider rol üstlenmek ve sermaye açısından güçlü Körfez bölgesi yatırımcılarına açılmak için İslam Kalkınma Bankası ile stratejik iş birliğine gitmiştir. Söz konusu anlaşmayla beraber Borsa İstanbul üç kıtadan üç uluslararası iş ortağıyla birlikte Türkiye sermaye piyasasının ülke ekonomimize yakışır seviyelere çıkması için projeler üretmeye ve çalışmaya devam edecektir.

 

2016 yılı aynı zamanda Türkiye sermaye piyasası kuruluşları arasındaki entegrasyonun tam olarak sağlandığı bir yıl olarak hatırlanacaktır. 2012 yılında yayınlanan yeni Sermaye Piyasası Kanunu sonrasında kurumlar arası dikey entegrasyona yönelik olarak birçok adım atılmıştı. Yenilenen kurumsal imajlarıyla Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul, önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul kampüsünde faaliyetlerine devam edecektir. Bu üç kurumun Borsa İstanbul Grubu çatısı altında çalışmalarını yürütecek olması ise söz konusu dikey entegrasyonun nihai aşaması olan organizasyonel ve fiziki entegrasyonun gerçekleşmesinde çok önemli bir adımdır. Bu şekilde, tüm paydaşlarımıza çok daha hızlı ve etkin şekilde hizmet verme imkanına kavuşuyoruz.

 

Borsa İstanbul ve diğer sermaye piyasası kuruluşları olarak en büyük amacımız Türkiye’nin büyümesine ve vatandaşlarımızın refahının artmasına imkan verecek uluslararası standartlarda bir sermaye piyasasını ülkemizin hizmetine sunmaktır. Hiç kuşkusuz, şirketlere, yatırımcılara ve diğer paydaşlara yönelik adımları atarken en büyük borcumuzun ve sorumluluğumuzun halkımıza karşı olduğunu bir an olsun unutmuyoruz. Borsa İstanbul’un döviz kurlarında yüksek dalgalanma yaşanan bir dönemde yabancı para cinsinden varlıklarını Türk Lirası’na çevirmesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

 

15 Temmuz gecesi ülkemizin aydınlık geleceğine yönelik olarak gerçekleşen hain darbe girişiminde Borsa İstanbul Türkiye’nin işgale uğrayan tek finans kurumu olmuş, söz konusu teşebbüs ülkemizin ekonomik istikrarına vurulmak istenen darbenin de sembolü haline gelmiştir. Vatandaşlarımız ve emniyet güçlerimiz tarafından gerek bütün yurtta gerekse Borsa İstanbul’da darbecilere karşı gösterilen kutsal direniş her türlü takdiri hak etmektedir. Bu vesileyle, Borsa İstanbul’da darbecilere karşı mücadele ederken şehit olan Mehmet Şevket Uzun ve Fatih Satır kardeşlerimiz ve diğer bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi hayırla yad ediyoruz. Türkiye’nin ekonomik geleceğinin şekillenmesinde kritik role sahip kurumların yönetici ve çalışanları olarak bu bilinç ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte, en büyük desteği siz değerli paydaşlarımız ve mesai arkadaşlarımızdan göreceğimize olan inancımız tamdır.

 

Himmet KARADAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı