BIST Artanlar DOGUB.E 1,53 % 19,53 CEMAS.E 1,54 % 13,24 EUYO.E 1,01 % 10,99 KPHOL.E 0,53 % 10,42 DIRIT.E 1,72 % 10,26 Azalanlar OZGYO.E 1,8 % -20,00 KCHOL.E 15,91 % -6,52 ETILR.E 15,9 % -5,92 BASCM.E 2,63 % -5,73 YYAPI.E 1,36 % -5,56 VIOP En Çok Değişen O_KRDMDE0717P1.40 % -100,00 O_KRDMDE0717P1.40 % -100,00 O_KRDMDE0717P1.40 % -100,00 O_KRDMDE0717P1.40 % -100,00 O_KRDMDE0717P1.40 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0300617 381.119 F_USDTRY0617 366.369 F_KRDMD0617 202.585 F_USDTRY0517 82.455 F_XAUTRYM0617 74.273

BORSA İSTANBUL A.Ş. YÖNETİM KURULU

Himmet KARADAĞ / Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı


1974 yılında Denizli’de doğan Himmet Karadağ, 1991 yılında Antalya Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi İşletme ve İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne giren Karadağ, 1995 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise 2010 yılında Exeter Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Himmet Karadağ, iş hayatına 1998 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Gelir Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1999-2002 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı, 2002-2005 yılları arasında ise Hesap Uzmanı olarak çalıştı. 2005-2006 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Başkan Danışmanı, 2006-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Karadağ, 2009-2011 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nda Baş Hesap Uzmanlığı ve Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Himmet Karadağ, 2011-2012 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’nda Kurul Üyeliği görevini üstlendi ve 1 Ocak 2016 tarihinde de Kurul Başkanvekili oldu. Himmet Karadağ, 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Karadağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.


Osman SARAÇ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, lisansüstü eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’nda yapmış olan Osman Saraç, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık alanında doktorasına devam etmektedir. 1998-2005 yılları arasında Maliye Müfettişliği, 2005-2006 yılları arasında İstanbul Altın Borsası’nda Başkan Yardımcılığı, 2006-2013 yılları arasında İstanbul Altın Borsası Başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında ise Yeminli Mali Müşavirlik yapmıştır. Ayrıca, 2005 yılında Kalkınma Bankası A.Ş. iştirakinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2005-2013 yılları arasında TOBB Sermaye Piyasası Meclis Üyeliği, TOBB Kuyumculuk Piyasası Meclis üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Yayımlanmış 4 kitabı ile pek çok mesleki ve bilimsel makalesi bulunmaktadır. 01 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Osman Saraç aynı tarihte Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak atanmıştır.Seyit Ahmet IŞKIN / Yönetim Kurulu Üyesi

1973 yılında Sivas’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Bölümünde yüksek lisans programını tamamladı. Halen Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programına devam etmektedir. 1996-1999 yılları arasında bir sivil toplum kuruluşunda Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. 1999-2007 yılları arasında Bankacılık, Finansal Kiralama ve Sermaye Piyasaları alanında faaliyette bulunan çeşitli kurumların teftiş ve denetim birimlerinde görev yaptı. 2008-2013 yılları arasında İstanbul Altın Borsası’nda sırasıyla Teftiş Kurulu Başkanı ve Borsa Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. İstanbul Altın Borsası’nı temsilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi Üyeliği ve Onuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu (Finansal Hizmetler) Üyeliği görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı Başkan Yardımcısı ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü üyesi olan Işkın’ın Bankacılık alanında yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır.


Yunus ARINCI / Yönetim Kurulu Üyesi

20.03.1975 tarihinde Ordu İli Kumru İlçesinde 4 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kumru’da aldı. 1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesini tamamladı. Üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 2005 yılında 1 yıl geçici görevle TÜBİTAK’ta Daire Başkanı olarak görev aldı. 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapan Yunus ARINCI, 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı. 13 Temmuz 2015 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Pek çok Uluslararası ve ulusal toplantılarda ülkemiz adına sunumlarda bulunmuş, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesine Başkanlık yapmış, Ülke gündemini yakından ilgilendiren soruşturmalara imza atmıştır. Borsa İstanbul’un 31 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Yunus ARINCI, evli ve 3 çocuk sahibidir.


Bilal TOPÇU / Yönetim Kurulu Üyesi

1974 yılında Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Yahyalı’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü kazanan Bilal Topçu, 1997 yılında mezun oldu. Kariyerine Gümrük Müsteşarlığı’nın 1998 yılında açtığı meslek personeli alım sınavını kazanarak Gümrükler Genel Müdürlüğü İhracat Teşvik Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1999 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın açtığı meslek personeli alım sınavı sonucunda başarılı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. 2002 yılında düzenlenen meslek içi değerlendirme sınavı sonucunda başarılı olarak Müfettiş unvanını aldı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2006 yılında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesini almaya hak kazandı. 2007 yılında İMKB’de Başmüfettişlik unvanını aldı. 2010-2012 yılları arasında inşaat şirketinde denetçilik ve yöneticilik yaptı. 2013-2015 yılları arasında basın yayın ve medya alanında faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yaptı. 2015 yılı Mart ayında kurulan ve Türkiye’nin enerji borsası olan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’ye (EPİAŞ) Muhasebe ve Finans Müdürü olarak atandı. EPİAŞ’ın muhasebe ve finans sisteminin kurgulanmasında ve oluşturulmasında etkin görev aldı. Borsa İstanbul A.Ş.’nin 2016 yılında yapılan Genel Kurulunda yönetim kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu kararıyla da, Kurumsal Yönetim Komitesine başkan ve Denetim Komitesine de üye olarak seçildi. Bilal Topçu evli olup 3 çocuk babasıdır.


Prof. Dr. Erişah ARICAN / Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne geçen Arıcan, 1991 yılında "Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır. 1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.


Nicola BEATTIE / Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye piyasalarında 25 yılı aşkın deneyimi olan Niki Beattie, çalışmalarını özellikle sermaye piyasası yapısı ve değişen mevzuatın ve teknolojinin alım-satım, takas ve saklama üzerindeki etkisi konusunda yoğunlaştırmıştır. Küresel yatırım bankalarında 17 yıl boyunca çalışan Beattie, bu sürenin büyük bölümünü, elektronik alım-satım çözümlerinden ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde alım-satım sistemleri kurmaktan sorumlu olarak Merrill Lynch International’da geçirmiştir. Beattie, Merrill Lynch International’daki kariyerine Murahhas Aza ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Piyasaları Başkanı olarak devam etmiştir. Beattie halihazırda, 2008 yılında kurduğu Market Structure Partners’ın Genel Müdürlüğünü sürdürmektedir. Market Structure Partners, dünyanın önde gelen işlem platformları, takas kuruluşları, küresel ve bölgesel yatırım bankaları, yüksek hızlı işlem şirketleri, hedge (koruma) fonları, girişim sermayesi fonları, varlık yönetim şirketleri ve kamu kurumlarına finans piyasası yapısı konusunda strateji danışmanlığı hizmeti vermektedir. Beattie aynı zamanda, Avustralya’da kote bir teknoloji şirketi olan Iress Ltd.’de Yönetim Kurulu üyesi, İngiltere’de faaliyet gösteren Aquis Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkanı ve Cheuvreux International Limited’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012-2016 yılları arasında, Moskova Borsası’nın (MOEX) halka arz sürecinde, şirketin Yönetim Kurulu’nda yer almıştır. Beattie, bu görevlerinin yanı sıra, İngiltere Financial Conduct Authority (Mali Tutum Otoritesi – FCA) Mevzuat Kararları Komitesi üyesi ve European Securities and Markets Authority (Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi-ESMA) İkincil Piyasalar Daimi Komitesi üyesidir. Bilgi Sistemleri ve Yönetimi dalındaki eğitimini onur derecesiyle tamamlayan Beattie, İngiltere Yöneticiler Enstitüsü Şirket Yönetimi Sertifikası sahibidir. Beattie, 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.


İlhami KOÇ / Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ni temsilen

1986 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Koç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda göreve başlamıştır. İş Bankası’nda teftiş ve soruşturma çalışmalarında bulunduktan sonra Nisan 1994 tarihinde, Merkez Bankası’na devredilen bir özel bankanın geçici yönetimiyle görevlendirilmiştir. Ekim 1994 tarihinde İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmış; bu birimde, hisse senetleri piyasası işlemleri, yatırım fonları yönetimi, uluslararası sermaye piyasası faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yapmıştır. 03.01.1997 tarihinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetiminden sorumlu Birim Müdürü olarak atanmıştır. 16.04.1999 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığı’na yükselen Koç, bu görevi esnasında Kurumsal Finansman, Araştırma, Yurtiçi ve Uluslararası Sermaye Piyasaları’ndan sorumlu olmuştur. 11 Eylül 2001 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevine atanan İlhami Koç, 28 Nisan 2002 tarihinde de İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nde Genel Müdür olarak görev yapmaya başlamıştır. 30 Ocak 2013 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığına yükselmiştir. Sermaye piyasaları ile ilgili çeşitli kurumların yönetim kurulunda görev yapmış olan Koç, halen İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG, CSJC Isbank ve Şişe Cam Fabrikaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İlhami Koç, 08 Temmuz 2014 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı olarak seçilmiştir. Bu görevi dolayısıyla, Borsa İstanbul A.Ş. tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olan TSPB’nin 2 Eylül 2014 tarihinden itibaren gerçek kişi temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Bankacılık ve sermaye piyasaları alanında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitim, seminer ve konferanslara katılmış; değişik seviyelerdeki uzman ve yöneticilere sermaye piyasaları ile ilgili eğitim ve seminerler vermiştir. Evli ve bir çocuk sahibi olan İlhami Koç, İngilizce bilmektedir.


Işınsu KESTELLİ / Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında Konya’da doğan Işınsu Kestelli, 1981 yılında İzmir Amerikan Kız Lisesi’nden ve 1985 yılında 9 Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Evli ve bir oğlu olan Işınsu Kestelli, uluslararası bitkisel yağ sektöründe faaliyet gösteren Agrilink Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şirketinin kurucusu ve ortağıdır. Kasım 1992’de İzmir Ticaret Borsası Nebati Yağlar Meslek Komitesi üyesi olan Işınsu Kestelli, 1995 yılında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, 2003 – 2009 yılları arasında İzmir Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009 Şubat ayında İzmir Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Kestelli, 2013 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen seçimlerde de güven oyu alarak tekrar aynı göreve getirilmiştir. Üyeliği ve temsilciliği bulunan kurumlar: İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyesi, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Mütevelli Heyeti Üyesi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Üyesi, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) Danışma Kurulu Üyesi, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi.


Murat TACİR / Yönetim Kurulu Üyesi

1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta ve lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, ardından University of California Berkeley’de Pazarlama eğitimi görmüştür. İş hayatına Sümer Plastik A.Ş’de başlamış, finans departmanında 3 yıl süresince görev yapmıştır. Kariyerine, 1995 yılından itibaren Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de devam etmiş, çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra firmayı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil etmiştir. 1 Nisan 2015 tarihi itibarıyle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır. Yanısıra, 2012-2013 yılları arasında İMKB Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Borsa Aracı Kurumlar Yöneticileri Derneği ve Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.