BIST VIOP En Çok Değişen F_PGSUS0418 % -100,00 F_PGSUS0418 % -100,00 F_PGSUS0418 % -100,00 F_PGSUS0418 % -100,00 F_PGSUS0418 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_PGSUS0418 03 F_PGSUS0418 03 F_PGSUS0418 03 F_PGSUS0418 03 F_PGSUS0418 03

BORSA İSTANBUL A.Ş. YÖNETİM KURULU

Himmet KARADAĞ / Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı


1974 yılında Denizli’de doğan Himmet Karadağ, 1991 yılında Antalya Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi İşletme ve İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne giren Karadağ, 1995 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise 2010 yılında Exeter Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Himmet Karadağ, iş hayatına 1998 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Gelir Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1999-2002 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı, 2002-2005 yılları arasında ise Hesap Uzmanı olarak çalıştı. 2005-2006 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Başkan Danışmanı, 2006-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Karadağ, 2009-2011 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nda Baş Hesap Uzmanlığı ve Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Himmet Karadağ, 2011-2012 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’nda Kurul Üyeliği görevini üstlendi ve 1 Ocak 2016 tarihinde de Kurul Başkanvekili oldu. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Himmet Karadağ, 19 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'ye Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. 8 Eylül 2017 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır. Karadağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.Yunus ARINCI / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

20.03.1975 tarihinde Ordu İli Kumru İlçesinde 4 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kumru’da aldı. 1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesini tamamladı. Üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 2005 yılında 1 yıl geçici görevle TÜBİTAK’ta Daire Başkanı olarak görev aldı. 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapan Yunus ARINCI, 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı. 13 Temmuz 2015 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Pek çok Uluslararası ve ulusal toplantılarda ülkemiz adına sunumlarda bulunmuş, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesine Başkanlık yapmış, Ülke gündemini yakından ilgilendiren soruşturmalara imza atmıştır. Borsa İstanbul’un 31 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Yunus ARINCI, evli ve 3 çocuk sahibidir.Murat ÇETİNKAYA / Genel Müdür, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi

1970 yılında Ankarada doğdu. TED Ankara Kolejini bitirdi (1988); Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu (BSc,1992). T.C. Ziraat Bankası AŞ Bankacılık Okulunu bitirdi (1993) ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü-Bankacılık anabilim dalında yüksek lisans yaptı (BA,2001).   T.C. Ziraat Bankası AŞ Fon Yönetimi Müdürlüğünde başladığı meslek hayatını, Tekstilbank AŞ Hazine Müdür Yardımcısı ve Diler Yatırım Bankası AŞ Hazine Müdürü olarak devam ettirdi. Ağustos 2010 – Haziran 2017 arasında Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’de Genel Müdürlük görevini yürüten Çetinkaya, kuruluşundan Nisan 2013’e kadar Halk Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulunda yer aldı. Bu tarihten Haziran 2017’ye kadar Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü. Sektör temsili çerçevesinde  2013-2016 Yılları arasında TOBB Türkiye Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Başkan Yardımcılığı ile 2014-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Disiplin Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini üstlendi. Çetinkaya 2013’ten, Haziran 2017’ye kadar Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneği (EFFAS Türkiye) Başkanı ve  Mayıs 2016’dan, Haziran 2017’ye kadar Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 8 Haziran 2017’de Borsa İstanbul A.Ş.’ne Genel Müdür ve Takasbank A.Ş.’ne Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 
Prof. Dr. Oral Erdoğan / Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi

1969 yılında Antalya’da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde finans alanında tamamlamıştır. 1990-1994 yılları arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri, 1994-2001 arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 2001-2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2000 yılında finans alanında doçent, 2005 yılında profesör olan Erdoğan’ın, finans ve denizcilik alanında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. 2013 yılında göreve başladığı ve İktisadi İdari bilimler Fakültesi dekanlığı ile Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmüş olduğu Piri Reis Üniversitesi’nde 2014 yılının mayıs ayında Rektör olarak atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Başlıca akademik çalışma alanları finansal yönetim, finansal piyasalar, finansal modelleme, finansal risk yönetimi ve türev piyasalar, deniz işletmeciliği ve finansı olan Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın çok sayıda ulusal ve uluslararası kitap, makale ve bildirisi yayınlanmıştır. Akademik görevlerinin yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na danışmanlık görevi yapmış olan Erdoğan halen Deniz Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası’na danışmanlık yapmaktadır. Daha önceki dönemlerde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde finans yüksek lisans ve sermaye piyasaları sertifika programlarının kuruculuğunu ve direktörlüğünü yürütmüştür. 2012-2014 yılları arasında Türksat A.Ş., 2014-2016 arasında Aselsan A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Erdoğan, 2017 yılının ocak ayı itibariyle Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Prof. Dr. Oral Erdoğan evli ve bir çocuk babasıdır.Prof. Dr. Erişah ARICAN / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne geçen Arıcan, 1991 yılında "Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır. 1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.Nicola BEATTIE / Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye piyasalarında 25 yılı aşkın deneyimi olan Niki Beattie, çalışmalarını özellikle sermaye piyasası yapısı ve değişen mevzuatın ve teknolojinin alım-satım, takas ve saklama üzerindeki etkisi konusunda yoğunlaştırmıştır. Küresel yatırım bankalarında 17 yıl boyunca çalışan Beattie, bu sürenin büyük bölümünü, elektronik alım-satım çözümlerinden ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde alım-satım sistemleri kurmaktan sorumlu olarak Merrill Lynch International’da geçirmiştir. Beattie, Merrill Lynch International’daki kariyerine Murahhas Aza ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Piyasaları Başkanı olarak devam etmiştir. Beattie halihazırda, 2008 yılında kurduğu Market Structure Partners’ın Genel Müdürlüğünü sürdürmektedir. Market Structure Partners, dünyanın önde gelen işlem platformları, takas kuruluşları, küresel ve bölgesel yatırım bankaları, yüksek hızlı işlem şirketleri, hedge (koruma) fonları, girişim sermayesi fonları, varlık yönetim şirketleri ve kamu kurumlarına finans piyasası yapısı konusunda strateji danışmanlığı hizmeti vermektedir. Beattie aynı zamanda, Avustralya’da kote bir teknoloji şirketi olan Iress Ltd.’de Yönetim Kurulu üyesi, İngiltere’de faaliyet gösteren Aquis Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkanı ve Cheuvreux International Limited’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012-2016 yılları arasında, Moskova Borsası’nın (MOEX) halka arz sürecinde, şirketin Yönetim Kurulu’nda yer almıştır. Beattie, bu görevlerinin yanı sıra, İngiltere Financial Conduct Authority (Mali Tutum Otoritesi – FCA) Mevzuat Kararları Komitesi üyesi ve European Securities and Markets Authority (Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi-ESMA) İkincil Piyasalar Daimi Komitesi üyesidir. Bilgi Sistemleri ve Yönetimi dalındaki eğitimini onur derecesiyle tamamlayan Beattie, İngiltere Yöneticiler Enstitüsü Şirket Yönetimi Sertifikası sahibidir. Beattie, 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.İlhami KOÇ / Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ni temsilen

1986 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Koç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda göreve başlamıştır. İş Bankası’nda teftiş ve soruşturma çalışmalarında bulunduktan sonra Nisan 1994 tarihinde, Merkez Bankası’na devredilen bir özel bankanın geçici yönetimiyle görevlendirilmiştir. Ekim 1994 tarihinde İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmış; bu birimde, hisse senetleri piyasası işlemleri, yatırım fonları yönetimi, uluslararası sermaye piyasası faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yapmıştır. 03.01.1997 tarihinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetiminden sorumlu Birim Müdürü olarak atanmıştır. 16.04.1999 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığı’na yükselen Koç, bu görevi esnasında Kurumsal Finansman, Araştırma, Yurtiçi ve Uluslararası Sermaye Piyasaları’ndan sorumlu olmuştur. 11 Eylül 2001 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevine atanan İlhami Koç, 28 Nisan 2002 tarihinde de İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nde Genel Müdür olarak görev yapmaya başlamıştır. 30 Ocak 2013 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığına yükselmiştir. Sermaye piyasaları ile ilgili çeşitli kurumların yönetim kurulunda görev yapmış olan Koç, halen İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG, CSJC Isbank ve Şişe Cam Fabrikaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İlhami Koç, 08 Temmuz 2014 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı olarak seçilmiştir. Bu görevi dolayısıyla, Borsa İstanbul A.Ş. tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olan TSPB’nin 2 Eylül 2014 tarihinden itibaren gerçek kişi temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Bankacılık ve sermaye piyasaları alanında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitim, seminer ve konferanslara katılmış; değişik seviyelerdeki uzman ve yöneticilere sermaye piyasaları ile ilgili eğitim ve seminerler vermiştir. Evli ve bir çocuk sahibi olan İlhami Koç, İngilizce bilmektedir.Işınsu KESTELLİ / Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında Konya’da doğan Işınsu Kestelli, 1981 yılında İzmir Amerikan Kız Lisesi’nden ve 1985 yılında 9 Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Evli ve bir oğlu olan Işınsu Kestelli, uluslararası bitkisel yağ sektöründe faaliyet gösteren Agrilink Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şirketinin kurucusu ve ortağıdır. Kasım 1992’de İzmir Ticaret Borsası Nebati Yağlar Meslek Komitesi üyesi olan Işınsu Kestelli, 1995 yılında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, 2003 – 2009 yılları arasında İzmir Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009 Şubat ayında İzmir Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Kestelli, 2013 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen seçimlerde de güven oyu alarak tekrar aynı göreve getirilmiştir. Üyeliği ve temsilciliği bulunan kurumlar: İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyesi, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Mütevelli Heyeti Üyesi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Üyesi, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) Danışma Kurulu Üyesi, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi.T. Metin AYIŞIK / Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında doğan T. Metin Ayışık, Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme/İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. İş yaşamına Koç Holding şirketlerinden Beldesan’da başlayan Ayışık, 1987 yılından itibaren Sermaye Piyasalarında sektörün önde gelen banka ve bankadışı yatırım kuruluşlarında üst düzey yönetici olarak görevler aldı. Sermaye Piyasalarının gelişiminde katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Başkan Vekilliği, Türkiye Vadeli İşlemler Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği, Sermaye Piyasası Lisanslama ve Eğitim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Metin Ayışık, halen Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği Başkanlığı yapmaktadır. 2013 yılında GEDİK Yatırım’a katılmadan önce son olarak Alternatif Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Metin Ayışık, evli ve iki çocuk babasıdır.İhsan DURDU/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

..