BIST Artanlar KPHOL.E 2,4 % 20,00 PEKGY.E 8,2 % 14,21 MZHLD.E 9,41 % 12,83 ANELT.E 0,51 % 10,87 EPLAS.E 8,76 % 8,82 Azalanlar KIPA.E 3,24 % -15,18 ETILR.E 3,6 % -14,08 METAL.E 1,46 % -11,52 BEYAZ.E 45 % -9,82 ATLAS.E 1,2 % -7,69 VIOP En Çok Değişen O_EKGYOE0618C2.70 % 800,00 O_THYAOE0418C19.00 % 113,33 O_SISEE1218C6.10 % -100,00 O_SISEE1218C6.10 % -100,00 O_SISEE1218C6.10 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0300418 336.031 F_USDTRY0418 309.499 F_VAKBN0418 140.734 F_EKGYO0418 128.729 F_KRDMD0418 100.082

HAKKIMIZDA


Borsa İstanbul Araştırma ve İş Geliştirme Bölümü, Borsanın vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda, yeni ürünlerin ve piyasaların geliştirilmesine, mevcut piyasalarda ve sistemlerde iyileştirmeler yapılmasına yönelik olarak araştırma ve iş geliştirme çalışmalarını yapmak, bu amaçlarla kurum içi birimlerle ve kurum dışı paydaşlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak işbirlikleri tesis etmek, Borsanın stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş konular ile ilgili araştırmalar yapmak, üniversiteler başta olmak üzere kurum dışı paydaşlarla ortak projeler yürütmek, konferanslar ve seminerler düzenlemek, yaptığı çalışmaları yayınlamak, ulusal ve uluslararası konferanslarda sunmakla görevlidir.

Araştırma faaliyetleri, ekonomi ve finans alanında yapılan politika odaklı araştırmaları desteklemek, ekonomi/finans alanında üst düzey niteliklere sahip insan kaynağı yetiştirmek ve finansal piyasalar, yatırımcılar ve genel ekonomik istikrara ilişkin politika uygulamaları konularında kaliteli ekonomik araştırmalar üretmek üzerine yoğunlaşmıştır.  Çalışma tebliğleri yayınlamak, araştırma ilgi alanlarını paylaşan kişileri bir araya getirmek, kısa dönemli profesyonel ziyaretçileri misafir etmek, çeşitli araştırma konferansları düzenlemek, bu tür konferanslara sponsor olmak, çalışanlarının katılmasını sağlamak ve Borsa İstanbul’daki entelektüel ortamı ileriye taşımak amaçları arasındadır. Ampirik finansal çalışmalara yönelik bilimsel bir platform sunan “Borsa İstanbul Review” isimli akademik derginin yayınını da kapsayan araştırma faaliyetleri finansal piyasalar ve kurumlar, yatırımcı davranışı, finans merkezleri, piyasa bağlantıları, İslami finansman, yakın dönemdeki ekonomik ve finansal eğilimleri de içermektedir.

İş geliştirme faaliyetleri içerisinde, Borsanın stratejik hedefleri doğrultusunda sonuç ve verimlilik odaklı projeler üretmek, yeni faaliyet alanları belirlemek, paydaşlar ile ortak çalışmalar yapmak, çalışmaların koordinasyonu ve hayata geçirilmesinde aktif görev üstlenmek yer almaktadır. Bu faaliyetler, uluslararası başarılı örnekler ile piyasadaki güncel eğilimlerin sürekli takibinin yanında kurum içi birimler ve kurum dışı paydaşlar ile sürekli iletişim halinde bulunulması ve bu şekilde Borsanın rekabet gücünü artıracak yönde projeler ve iş fikirlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar üzerine yoğunlaşmıştır. Mevcut durum ve ihtiyaç analizleri, hedef kitlenin belirlenmesi, risk analizleri ve fizibilite raporlarının hazırlanması ve bunlara ilişkin araştırmaların yapılması günlük iş akışının bir parçasıdır. Finansal piyasalar ve başta metal ve enerji olmak üzere emtia piyasalarına yönelik çalışmalar doğrultusunda ilgili sektör firmaları ve ilişkili taraflarla periyodik çalıştaylar ve toplantılar yapılması ile piyasanın yeni iş alanlarına hazırlanmasına yönelik faaliyetler iş geliştirme çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunların yanı sıra, İstanbul’un önce bölgesel sonra küresel bir finans merkezi vizyonu çerçevesinde birçok kamu kurum ve kuruluşu ve finans sektörü temsilcilerinin işbirliğiyle yürütülen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin Borsa tarafındaki koordinasyonu da iş geliştirme faaliyetleri kapsamında yer almaktadır.

 

İLGİLİ SAYFALAR