BIST Artanlar DOHOL.E 1,24 % 19,23 DENIZ.E 8,62 % 14,78 HURGZ.E 1,68 % 14,29 KRSAN.E 5,65 % 11,88 KERVN.E 0,52 % 10,64 Azalanlar CEMAS.E 3,52 % -19,82 PKENT.E 61,3 % -10,97 VANGD.E 2,94 % -10,09 SELGD.E 0,35 % -7,89 METAL.E 1,52 % -5,59 VIOP En Çok Değişen O_XU030E0418P132.000 % 104,23 O_EKGYOE0518P2.65 % -100,00 O_EKGYOE0518P2.65 % -100,00 O_EKGYOE0518P2.65 % -100,00 O_EKGYOE0518P2.65 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XU0300418 387.089 F_USDTRY0418 291.990 F_VAKBN0418 137.851 F_EKGYO0318 84.176 F_KRDMD0418 76.502

MAKALELER


Borsa İstanbul Review’da yayınlanan makaleler için tıklayınız

 


Eski Makaleler (İMKB Dergisi):
Makale Başlığı Yazar

Sayı 52
Tam Metin
Özet
Hisse Senedi Fiyatları ile Döviz Kurları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerden Kanıtlar Önder BÜBERKÖKÜ

Türkiye’de Yabancı Portföy Yatırımlarının Belirleyicileri Abdulkadir KAYA, Turan ÖNDEŞ

Borsa Birleşme ve Satın Almalarının İşlem Hacmi Üzerindeki Etkisi Burç ÜLENGİN, M. Banu YOBAŞ

Sayı 51
Tam Metin
Özet
Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Dinamik Modeli Mustafa AKAN

İMKB 30 Endeks Kompozisyonundaki Değişimin Hisse Senedi Performansına Etkisi Barış TEKE

Gayrimenkul Piyasası ve Makroekonomik Değişkenler Orhan ERDEM, Hande ORUÇ, Yusuf VARLI

Sayı 50
Tam Metin
Özet
Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı Merter Akıncı & Ömer Yılmaz

Bankalarda Karlılık Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Gözde Çerçi & Serkan Yılmaz Kandır & Yıldırım Beyazıt Önal

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nin Performansının Oluşturulan İki Yeni Endeksle Karşılaştırılması Hakan Güçlü

Sayı 49
Tam Metin
Özet
Sermaye Piyasalarında Etkinlik ve Sınırlı Arbitraj: İMKB'den Deliller Bekir Elmas

Hisse Senedi Piyasalarında Manipülasyon Stratejileri Rasim Özcan

Using Various Portfolio Formation and Test Periods: An Examination of Overreaction in İMKB Hatice Doğukanlı & Gamze Vural & Bahadır Ergün

Sayı 48
Tam Metin
Özet
İmalat Şirketlerinin Ortaklık Yapılarının, Finansman Kararları Üzerindeki Etkisi: İMKB Uygulaması (1998-2009) Güven sayilgan & Yahya Sayman

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Ekonomik Büyüme
Mehmet Adak


Gölge Bankacılığa İlişkin Alınabilecek Önlemler: Hakim Ortaklara Kredi Kullandırımına İlişkin Türkiye Deneyimi İhsan Uğur Delikanlı & Ali Alp & Saim Kılıç

Sayı 47
Tam Metin
Özet
Yabancı Portföy Yatırımlarının İMKB’ye Etkisi: İMKB’de Endeks Bazlı Bir Çalışma Bekir Elmas

Hisse Senedi Fiyatlarının Şirket Birleşme Duyurularına Tepkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Üzerine Bir Uygulama
Berna Kırkulak Uludağ & Özlem Demirkaplan Gülbudak


Finansal Piyasaları Modellemek İçin Oyun Teorik Bir Yaklaşım: Tahmin Oyunları Ü. Barış Urhan & Zafer Akın

Sayı 46
Tam Metin
Özet
Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın İçsel Belirleyicileri Ali ALP & Ünsal Ban & Kartal Demirgüneş & Saim Kılıç

Aracı Kurumlar Neden Yatırım Bankası Olamadı?: Aracı Kurumlar Sektörünün Yakın Geleceği İçin Bir Değerlendirme
Yener Coşkun


Banka Hisse Senetlerinin Döviz Kuru Riskine Açıklığının İncelenmesi: İMKB Üzerine Bir Uygulama Serkan Yılmaz Kandır & Ahmet Erişmiş

Sayı 45
Tam Metin
Özet
Şirketlerde Halka Açıklık Oranının Piyasa Performansına Etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Ampirik Bir Çalışma Faruk Bostancı & Saim Kılıç

Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Bankaların Şeffaflık Skoru Düzeyinin Likidite Üzerine Etkisi A. R. Zafer Sayar, Önder Kaymaz, Ali Alp

Hisse Senedi Piyasalarında Takvim Etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına İlişkin Bir Uygulama Mehmet Hasan Eken, Taylan Özgür Üner

Sayı 44
Tam Metin
Özet
Repo İşlemlerinde Finansal Raporlama ve UMS 39 ve UFRS 7 Değişikliklerinin Etkisi

İhsan Uğur DelikanlıKurumsal Yatırımcıların İMKB Şirketlerine Yönelik Yatırım Tercihlerinin Araştırılması

 

Serkan Yılmaz Kandır

 Menkul Kıymet Piyasalarında Yabancı Yatırımcıların Etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği Gülüzar Kurt Gümüş


Sayı 43
Tam Metin
Özet
Hisse Seenedi Fiyatı-İşlem Hacmi Arasındaki Granger Nedensellik: İMKB'de Hisse Bazlı Bir Analiz Bekir Elmas & M. Sinan Temurlenk


İlk Halka Arz İzahnamelerinde Açıklanan Satış Tahminlerinin Doğruluğu: İMKB Uygulaması
Halil İbrahim Bulut


İMKB'de Fiyat Aralığı ile Talep Toplama ve Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemleri İle İhraç Edilen Hisselerin Halka Arz Sonrası Getiri Performansı Erkin Uzun


Sayı 42
Tam Metin
Özet
ABD Doları Değerindeki Değişmenin Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Endekslerine Etkisi:Ocak 2001-Kasım 2006 Örneği Semra Karacaer & Yusuf Volkan Topuz

Enflasyon Muhasebesi ve Hisse Senedi Getirileri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Üzerine Bir Uygulama Berna Kırkulak & Çagnur Kaytmaz Balsarı

İMKB’de Yabancı Yatırımcı İşlemleri ve Getiri Etkileşimi Üzerine Ampirik Bir Çalışma Hasan F. Baklacı

Sayı 41
Tam Metin
Özet
Türkiye'de Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Maliyetleri Halka Açılmaları Gerçekten Engelleyecek Boyutta mı?
Saim Kılıç & Ali Alp & Önder Kaymaz


Basit Teknik Analiz Kurallarının Yeni Örneklem-Dışı Testleri
Numan Ülkü


Uğursuz sayiları Etkisi
Ekrem Tufan & Bahattin Hamarat


Sayı 40
Tam Metin
Özet
Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Düzeyleri: Ortaklık Yapısı ve Kurumsal Yönetimin Etkileri Bengi Ertuna, Ali Türkel

İyi Kurumsal Yönetim Yapıları ve Üç Temel Ayağı: İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Muhasebe Uygulamaları Önder Kaymaz & Ali Alp & Ramazan Aktaş

Portföy Seçimi: Uluslararası Hisse Senetleri Portföylerine Uygulaması Turhan Korkmaz & Elif Birkan

Ülkemizde Nasıl Daha Fazla Kalıcı Sabit Sermaye Yatırımı Çekebiliriz? Cenap İter

Sayı 39
Tam Metin
Özet
İMKB Şirketlerinde Büyüklük Defter Değeri/Piyasa Değeri Oranının Hisse Senedi Getirilerine Etkisinin Analizi Serpil Canbaş, Serkan Yılmaz Kandır, Ahmet Erişmiş

Yatırım Bankası İtibarı ve Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı: İMKB Uygulaması Halil İbrahim Bulut

Gümrük Birliği Anlaşması'nın Türkiye ile Avrupa'daki Temel Ticaret Ortaklarının Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyona Etkisi Saadet Kırbaş Kasman, Adnan Kasman

Yabancılar Türkiye'de Pozitif Geri Besleme Hipotezine Uygun Davranışlar Gösterirler mi? Cüneyt Akar

Sayı 38
Tam Metin
Özet
Çok Ölçekli Sistematik Risk:İMKB-30 Üzerine Bir Uygulama Atilla Çifter & Alper Özün

Operasyonel Döviz Kuru Riski:Firma ve Endüstri Düzeyinde Bir Araştırma Sadık Çukur

Enflasyon Hedeflemesi Açısından Petrol ve Kur Şoku Cem Mehmet Baydur

sayi 37
Tam Metin
Özet
Türkiye’de Döviz Kuru Getirisi ve Hisse Senedi Endeks Getirileri Oynaklıkları Arası Simetrik ve Asimetrik İlişki Ömer Özçiçek

Yüksek Gelirli OECD Ülkelerinde Dışa Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1953-2004 Sefer Şener & Ercan Sarıdoğan

Düzenlemelerde Kaliteyi Sağlamak Amacıyla Düzenleyici Rejimin Tasarlanması: Türk Düzenleyici Sisteminin Bir Değerlendirmesi Ali Alp & Saim Kılıç

Entellektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Entellektüel Katma Değer katsayisı Yöntemi ile Tespiti: Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma M. Başaran Öztürk & Kartal Demirgüneş

sayi 36
Tam Metin
Özet
Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı Güray Küçükkocaoğlu & Yasemin Keskin Benli & Cemal Küçüksözen

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi Hakan Aygören & Süleyman Uyar

İpotek Varlıklarının Fiyatlanması Cem Karakaş & Onur Özsan

Volatilitenin Negatif ve Pozitif Şoklara Asimetrik Tepkisi: TAR-GARCH Modeli Kullanılarak Türkiye Verilerinden Yeni Bir Kanıt Cüneyt Akar

sayi 35
Tam Metin
Özet
Türkiye'de ipotekli Konut Kredi Riskinin Yönetimi: Çift Endeksli Krediler Çözüm Olabilir mi? Ali ALP & M. Mete DOĞANAY

Finansal Değişkenlerin Gri Modelle Tahmini Sadık Çukur & Erdoğan Kotil & Resul Eryiğit

Aşırı Tepki Verme Hipotezi ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma Şerafettin Sevim & Birol Yıldız & Soner Akkoç

Döviz Kurları Öngörüsünde Satınalma Gücü Paritesi ve ARIMA Modelleri: Türkiye Örneği Hasan Vergil & Filiz Özkan

sayi 34
Tam Metin
Özet
Hisse Senetleri Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik Ömer Yılmaz & Bener Güngör & Vedat Kaya

Binomial Model ve Trinomial Modelin Yakınsaklık Davranışlarının Karşılaştırılması Mehmet Horasanlı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Reel Döviz Kuru: Bir Nedensellik Analizi Hasan Vergil & Hamza Çeştepe

sayi 33
Tam Metin
Özet
Kamu Aydınlatma Sistemleri İMKB Araştırma Müdürlüğü

Bağımsız Denetimde Müşteri Kabul Riskinin Veri Zarflama Analizi Yoluyla Ölçülmesi Nurhan Davutyan & Lerzan Kavut

Avrupa Birliği Portföyü - Risk Çeşitlendirme İmkanları
Yeni Üyeler vs. Aday:Türkiye
Ceylan Onay & Vedat Akgiray

sayi 32
Tam Metin
Özet
Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığı Arasındaki İlişki Saadet Kırbaş Kasman

Türkiye’de Ödeyememe Riski: Ekonometrik Yaklaşım Melike E. Bildirici & Memet Salman

G-7 Ülkelerinin Borsalarının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerindeki Etkileri Nildağ Başak Ceylan

Türkiye’de Ödeyememe Riski: Ekonometrik Yaklaşım Melike E. Bildirici & Memet Salman

sayi 31
Tam Metin
Özet
Firma Büyüklüğü ve Defter Değeri-Piyasa Değerleri Etkileri: İMKB Örneği Nuri Yıldırım

Gelişmekte Olan Menkul Kıymetler Piyasası Getirilerinde Kalıcılık: Altı Menkul Kıymetler Borsasından Ampirik Bulgular Zeynel Abidin Özdemir

Yatırımcılar Hava Koşullarından Etkilenir mi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan Bir Kanıt Ekrem Tufan & Bahattin Hamarat

sayi 30
Tam Metin
Özet
Yatırımcıların İki Finansal Piyasa Arasında Tercihi : Koşullu Korelasyon Yaklaşımı Oral Erdoğan & Harald Schmidbauer

Döviz Kuru Riski: İMKB Tekstil Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma Sadık Çukur & Yusuf Volkan Topuz

Mudaraba-Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Mudabara-Risk Sermayesi Yatırım Fonları Halil İbrahim Bulut

sayi 29
Tam Metin
Özet
Kurumsal Yatırımcılar ve Sermaye Piyasası Gelişmesi Güler Aras & Alövsat Müslümov

Banka Performansı Ölçümüne Risk ve Karlılık Yaklaşımı: Türkiye’de Faal Ticari Bankalar Örneği M. Hasan Eken

Oyun Teorisi Çerçevesinde Türkiye İçin Para Politikası Analizi Cem Mehmet Baydur & Bora Süslü & Selahattin Bekmez

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Tek Fiyat Sistemi Güray Küçükkocaoğlu

sayi 28
Tam Metin
Özet
Takas ve Saklama: Dünya Uygulamaları Araştırma Müdürlüğü

sayi 27
Tam Metin
Özet
İMKB’de Genel Seçimler Öncesi ve Sonrasında Anormal Fiyat Hareketleri Pınar Evrim Mandacı

İMKB DİBS Fiyat Endekslerinin Volatilite ve Kovaryanslarının Öngörülmesi M. Mete Doğanay

Finansal Serbestleşme ve Ekonomik Büyüme: Panel Veriler Yaklaşımı Bülent Güloğlu

sayi 26 & 25
Tam Metin
Özet
Türkiye'de Bankalar, Sermaye Piyasası ve Ekonomik Büyüme: Koentegrasyon ve Nedensellik Analizi ( 1989-2000) Hakan Çetintaş & Salih Barışık

Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Temettü Politikaları Üzerine Bir Analiz: Nakit Temettü- Sektör Davranış İlişkisi Mustafa Kemal Yılmaz

Uluslararası ve Yurtiçi Türk Reel Sektör Firmalarının Sermaye Yapısı Halit Göneneç &Özgür Arslan

İMKB Ulusal 100 Endeksinin Yönünün Yapay Sinir Ağları Hata Geriye Sayma Yöntemi ile Tahmin Edilkmesi Ali İhsan Diler

sayi 24
Tam Metin
Özet
Finansal Kriz Döneminde Bankaların Etkinliği Adnan Kasman

İMKB Mali Sektör Şirketlerinin Sistematik ve Sistematik Olmayan Risklerinin İncelenmesi Hatice Doğukanlı & Songül Kakilli Acaravcı & Serkan Yılmaz Kandır

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Betaların Değişkenliği Üzerine Bir İnceleme Atilla Odabaşı

Türkiye'de Finans ve Büyüme Nedensellik İlişkisi Ensar Yılmaz & Özgür Kayalıca

sayi 23
Tam Metin
Özet
Çoklu Beta Finansal Varlıkları Değerleme Modeli ve Türkiye'de Bir Uygulama Hatice Doğukanlı & Serkan Yılmaz Kandır

Sermaye Piyasalarımız İçin Yeni Bir Enstürüman: Borsa Fonları Çetin Ali Dönmez

sayi 22
Tam Metin
Özet
Döviz Kuru Riskinin Özel Türk Bankalarının Hisse Senetleri Fiyatlarına Etkisinin Araştırılması Serpil Canbaş & Murat Doğanlar & Yıldırım B. Önal

Türkiye'de Paranın (M2) Gelir Dolanım Hızı Fatih Cin & Fikret Dülger

Nakit Dönüş Süresi Nakit Yönetimi ve Karlılık Tülay Yücel & Gülizar Kurt

sayi 21
Tam Metin
Özet
1990'lı Yıllarda Türkiye'de Para Politikası Uygulamasında Çapalar Mehmet Baydur & Bora Süslü

Global Faktörler ve Hisse Senedi Getirileri : İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına İlişkin Ampirik Bulgular Alpaslan Akçoraoğlu & Funda Yurdakul

Koşullu Camp ve İMKB De Bir Uygulama Yalçın Karatepe & Fazıl Gökgöz

sayi 20
Tam Metin
Özet
Bağımsız Denetçiler İle Denetim Hizmeti Alan İşletmelerin Yöneticilerinin Denetim Kalitesine İlişkin Görüş ve Tutumları Lerzan Kavut

1994 Ekonomik Krizi ve Ticari Bankalar Üzerine Etkileri: Deneysel Bir Çalışma İhsan Işık

sayi 19
Tam Metin
Özet
Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yönetim İlkeleri (Özel sayi) Araştırma Müdürlüğü

sayi 18
Tam Metin
Özet
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Volatilite Asimetrisinin Sınanması Cem Payaslıoğlu

Türkiyede Parasal Aktarım Mekanizması ve Banka Kredi Kanalı Lokman Gündüz

Makroekonomik verilerin Mevsimsellikten Arındırılması: Türkiyedeki Uygulamalı Araştırmacılara Bir Dikkat Notu C.Emre Alper & Borağan Aruoba

sayi 17
Tam Metin
Özet
Yarışma


Gelişmekte Olan Piyasalarda Stokastik Trendler ve Hisse Senetleri Fiyatları: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Örneği Lokman Gündüz & Mr. Mohammed Omran

Yeni Gelişmekte Olan Sermaye Piyasalarına Yatırım ve Türev Ürünlerin Rolü Yrd. Doç. Dr. Turhan Korkmaz

Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde Yapay Sinir Ağı Kullanımı ve Halka Açık Şirketlerde Ampirik Bir Uygulama Birol Yıldız

Finansta Davranış Teorileri ve İMKB'nin Dezenflasyon Programının Başlangıcında Fiyat Davranışı Numan Ülkü

İşlem Öncesi Şeffaflık Mr. Ananth Madhavan & Mr. Davıd C. Porter & Mr. Danıel Weawer

sayi 16
Tam Metin
Özet
Türkiyede Özelleştirilen Çimento Şirketlerinin Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Faaliyet ve Finansal Performanslarının Analizi Osman Karamustafa

İş Etiği İMKB De İşlem Gören İşletmelerin Yazılı ve Resmi Açıklamalarındaki Etik İçeriklerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma Ali Halıcı

Satınalma Gücü Paritesi ve Reel Döviz Kurları: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme Mehmet Özmen & Murat Doğanlar

sayi 15
Tam Metin
Özet
Türk Bankacılık Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yapıları İle Finansal Performans İlişkisi Muhammet Mercan & Reha Yolalan

Sermaye Piyasalarında Finansal Aracılar Olarak Risk Sermayesi Şirketlerinin Rolü Halil İ. Bulut

Türkiyede Ekonomik Kriz Koşullarına Etki Eden Unsurlar Hakkında Bir Araştırma Kamuran Malatyalı

sayi 14
Tam Metin
Özet
AB Sermaye Piyasalarında Uyum ve Rekabette Türk Sermaye Piyasası ve İMKB'nin Gelişimi (Özel sayi) Araştırma

sayi 13
Tam Metin
Özet
Asya Krizi'nin Finansal Kuruluşlar Üzerindeki Etkileri: İMKB Deneyimi Halil Kıymaz & Osman Kılıç

Menkul Kıymet Fiyatlarının Alternatif Zaman Serisi Modelleri Kullanılarak Öngörülmesi Üzerine Bir Not Kıvılcım Metin & Gülnur Muradoğlu

Türkiye'de Para Politikası Uygulamalarında İzlenen Nihai Amaçlar Hacer Oğuz

sayi 12
Tam Metin
Özet
Cumhuriyet'in 100. Yılına Hazırmıyız Yavuz Canevi

2000'lerin Türkiyesi Mahfi Eğilmez

Türkiye'de Enflasyon ve Büyüme İlişkisi Gazi Erçel

Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler; 2000 Yılına İlişkin Ekonomi Politikaları ve Bunların Mali Piyasalar Üzerine Etkileri Selçuk Demiralp

Sermaye Piyasası Kanununa Getirilen Yenilikler Muhsin Mengütürk

2000 Yılı ve Ötesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Düşünceler Osman Birsen

Dünya Altın Piyasaları, İstanbul Altın Borsası ve Risk Yönetiminde Altın Serdar Çıtak

Türkiye Ekonomisinde Güneydoğu Anadolu Projesinin Önemi Kenan Mortan

sayi 11
Tam Metin
Özet
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi Banu Durukan

Yasal Düzenlemelerin İMKB Şirketlerinin Temettü Politikalarına Etkisi Cahit Adaoğlu

Türev Piyasalar Finans Sektöründeki Dengenin Korunması Açısından Bir Tehdit Oluşturabilir Mi? Çetin Ali Dönmez & Mustafa Kemal Yılmaz

sayi 10
Tam Metin
Özet
Enflasyonun Düşmesinden Türk Bankaları Zarar Görür mü? Carolına Van Rıjkeghem

Doğu Asya Ekonomilerindeki Finansal Krizin Nedenleri ve Etkileri Kasım Eren

İMKB'nin Rusya Krizinden Etkilenmesine İlişkin Bir İnceleme İMKB Araştırma Müdürlüğü

sayi 9
Tam Metin
Özet
Bankalarda Temel Finansal Karakteristikler: 1990-1997 Sektör Üzerinde Ampirik Bir Çalışma Osman Karamustafa

Devresel Hareketlerin Tahmininde Öncü Göstergeler Yaklaşımı ve Türkiye Ekonomisi İçin Bir Öncü Göstergeler Endeksi Denemesi Ali Mürütoğlu

Kaos Teorisi, Hisse Senedi Getirilerindeki Doğrusal Olmayan Davranışlar, Zayıf İşlem ve Gelişen Piyasalarda Piyasa Etkinliği: İMKB Örneği Alper Özün

sayi 8 & 7
Tam Metin
Özet
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasınd Satılan Hisse Senetlerinin Alış-Satış Fiyat Aralığı ve Belirleyicileri Zeynep Önder & Z. Nuray Güner

Seçilmiş Borsa Endeks Getirileri Arasındaki Koentegrasyon İlişkileri Üzerine Bir Araştırma Kamuran Malatyalı

Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Belirlenmiş Katkı Modeli: Tanım, Teori ve Bir Türkiye Uygulaması Metin Ercen & Deniz Gökçe

Özel Emeklilik Reformu, Hisse Senetleri Piyasası Sermaye Oluşumu ve Ekonomik Büyüme: Dünya Bankası'nın Önerilerine Eleştirel Bir Yaklaşım Ajit Singh

Emeklilik Reformlarının Sermaye Piyasasına Etkileri Hans J. Blommestein

Özel Emeklilik Sistemlerinin Türkiye'de Uygulanabilirliği ve Borsa İlişkileri Mahir Füsunoğlu

Vergilendirme Rejiminin Özel Emeklilik Fonlarının Gelişimi Üzerine Etkisi: Sermaye Piyasasın Ayansımalar Çağatay Ergenekon

sayi 6
Tam Metin Özet
Göreceli Fiyat Değişkenliği ve Enflasyon: Türkiye'den Ampirik Bulgular Meral Karasulu

İMKB Bileşik Endeksinin İncelenmesi: İstatiksel Bir Yaklaşım Reşat Kasap

İMKB'de Oynaklık Zafer Yavan & C. Bülent Aybar

Gecelik Faiz Oranlarında "Haftanın Günü Etkisi" Türk Para Piyasasından Örnekler Recep Bildik

sayi 5
Tam Metin
Özet
Finansal Yeniliklerin ve Risk Yönetiminin Ekonomik Kalkınmaya Katkıları Vedat Akgiray

Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları İlişkisi Üzerine Bir Not Kürşat Aydoğan

Finansal Türevlere Ne Zaman Başlanmalı? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği Oral Erdoğan Murad Kayacan

Vadeli İşlemler Piyasası Alım-Satım ve Takas Sistemi Özellikleri Çetin Ali Dönmez

Hisse Senedine Dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının Açılması: Kore Örneği Yu-Kyung Kım

Vadeli İşlemler Piyasasının Açılması İçin Doğru Zaman Moema Unıs

sayi 4
Tam Metin
Özet
Türkiye'de Liberalizasyon Hareketlerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi Ayşe Yüce

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Gün Etkilerinin İncelenmesi Kıvılcım Metin / Gülnur Muradoğlu / Bilgehan Yazıcı

Türkiye'de İMKB, Enflasyon, Faiz Oranı ve Reel Sektör Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Var Modeli İle Belirlenmesi Nihal Kargı - Harun Terzi

Sanayi Şirketlerinin Performanslarının Finansal Göstergelerle Tahmini Levent Alkan

sayi 3
Tam Metin
Özet
Borsaların Özelleştirilmesi: Stockholm Borsası Deneyimleri Bengt Ryden

Hisse Senedi Fiyatı Oynaklığı ve Fiyat Oynaklığının Vade Yapısı. Türkiye İçin Genel Değerlendirme Mustafa Kemal Yılmaz

İMKB De Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Uzun Dönem Performansları ve Bunları Etkileyen Faktörler: İmalat Setörü 1990-1995 Uygulaması Halil Kıymaz

Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Firmaların Sermaye Yapısı Üzerine Bir Araştırma, 1990 - 1995 Banu Durukan

sayi 2
Tam Metin Özet
Türkiye İçin Bir Mevduat Sigortası Sistemi Önerisi Ercan Balaban Hüseyin Çilli

İMKB Dibs Endeksleri: Teorik Alt Yapı ve Hesaplama Yöntemi Gürsel Kona

Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarında Sistematik Risk Yöntemi Gökhan Ugan

İMKB'de Halka Arz Edilen Mali Sektör Hisse Senetlerinin Performanslarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Halil Kıymaz

sayi 1
Tam Metin
Özet
Türk Sanayi ve Özel Sektör Rekabet Olanaklarına Genel Bakış B. Safa Ocak

İsrail Bankacılık Sistemi: Tarihsel ve Kültürel Bir Yaklaşım Yaır E. Orgler

Asılsız Haber Tacieleri Varlıklarını Sürdürebilirler mi? Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen Bulgular Seha M. Tiniç, Laura Straks, Rıchard W. Sias

Hisse Senedi Fiyatlarının Tahmininde F/K Oranı ve Temettü verimi Kürşat Aydoğan Alparslan Güney

Entegrasyon - Segmantasyon:İMKB Süleyman Gökçen Ahu Öztürkmen