BIST VIOP En Çok Değişen O_ISCTRE1217C4.75 % -100,00 O_ISCTRE1217C4.75 % -100,00 O_ISCTRE1217C4.75 % -100,00 O_ISCTRE1217C4.75 % -100,00 O_ISCTRE1217C4.75 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan O_ISCTRE1217C4.75 00

BORSA İSTANBUL ÜYELERİ


Borsa İstanbul üyeleri, sermaye piyasasında faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş aracı kuruluşlardan ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşlardan oluşmaktadır.

Borsamızın Pay Piyasası, Gelişen İşletmeler Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem yapan üyeler; aracı kurumlar ile bankalar olmak üzere iki grup altında toplanabilir.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında ise Hazine Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve akabinde Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hususları yerine getirmiş olan bankalar, yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’deki şubeleri işlem yapabilirler.

BORSA İSTANBUL'DA FAALİYET GÖSTEREN ÜYELER

Piyasalar Aracı Kurumlar (82) Ticari Bankalar (28) Yatırım ve Kalkınma Bankaları (10) Katılım Bankaları (5) Kıymetli Madenler Aracı Kurumları (20) Kıym. Maden Üretimi veya Tic. ile İştigal Eden A.Ş (13) Yetkili Müesseseler (44) Kuyumculuk Sektörü Şirketleri (515)
*
Toplam
  82 28 10 5 20 13 44 515*  
Pay Piyasası 81 0 1 0 0 0 0 0 82
Borçlanma Araçları Piyasası ** 65 28 10 4 0 0 0 0 107
Kesin Alım Satım Pazarı 65 28 10 4 0 0 0 0 107
Repo/Ters Repo Pazarı 47 27 10 0 0 0 0 0 84
Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı 0 27 10 0 0 0 0 0 37
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 35 21 5 0 0 0 0 0 61
Pay Senedi Repo Pazarı 25 2 0 0 0 0 0 0 27
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 63 28 10 1 0 0 0 0 102
Eurotahvil Pazarları 5 10 2 0 0 0 0 0 17
Para Piyasası 15 12 3 0 0 0 0 0 30
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 65 12 1 0 0 0 0 0 78
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası ** 0 18 1 5 20 13 44 515 616
Kıymetli Madenler Piyasası 0 18 1 5 20 13 44 0 101
Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası 0 10 0 2 0 3 2 0 17
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası 0 3 0 2 11 7 32 460 515
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası ( Sınırlı Yetki ) 0 0 0 0 0 0 0 55 55

(*) Kuyumculuk sektörü şirketleri Borsa İstanbul üyeleri olmayıp sadece Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında faaliyet göstermektedir.

(**) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Borçlanma Araçları Piyasasında işlem yapmakla birlikte, üye sayısına dahil edilmemiştir. TCMB, Kıymetli Madenler Piyasasının da doğal üyesi olup üye sayısına dahil edilmemiştir.

Tüm Liste için tıklayınız.


İLGİLİ SAYFALAR